Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 01.09.2006
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN ORGANIZACJI APELI I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ REGULAMIN DYŻURÓW
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 01.09.2005
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 01.09.2004
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 01.04.2004
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna , Data utworzenia dokumentu: 01.09.2006
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ -USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 01.09.2006
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 30.09.2009
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 13.03.2018
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 25.11.2005
PobierzPobierzPobierz
ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 01.09.2006
PobierzPobierzPobierz
Zasady przyjęcia / przeniesienia uczniów /słuchaczy do/ z Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 1/2018)
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 2018 r.
PobierzPobierzPobierz
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 14.03.2018
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 19.10.2007
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN WYNAGRADZANIA W ZSUG
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 15.04.2009
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 21.08.2018
  Pobierz
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 21.08.2018
  

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH IOBSŁUGI ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 1.11.2011
PobierzPobierzPobierz
PISEMNE ZESTAWIENIE ZAKRESU OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO – GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 10.10.2013
PobierzPobierzPobierz
Aneksy 2017
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 14.06.2017 r.
PobierzPobierzPobierz
Aneksy 2016
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia: dokumentu: 16.06.2015
PobierzPobierzPobierz
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia: dokumentu: 02.04.2019
PobierzPobierzPobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Publikacja Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie