Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Harmonogramy

 HARMONOGRAM DZIALAŃ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

zdarzenie

czynność

termin

odpowiedzialni

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2021

Samorząd Uczniowski

Robert Kuźdub

Rozpoznanie potrzeb w zakresie dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej oprogramowania i Internetu

15.09.2021

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Szkolenie bhp dla uczniów klas pierwszych „Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły”, „Procedury bezpieczeństwa w związku z Covid-19”

wrzesień 2021

Wychowawcy

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kierunków zaocznych

10.09. 2021

Opiekunowie klas zaocznych

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 – 31.12.2021

 

Wystawienie ocen za I półrocze

10.01.2022

Wszyscy nauczyciele

Zakończenie pierwszego półrocza

31.01.2022

 

Ferie zimowe

17.01.2022 – 28.01.2022

 

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

 

Terminy zjazdów w szkołach dla dorosłych

10-11.09.2021

24-25.09.2021

08-09.10.2021

22-23.10.2021

05-06.11.2021

19-20.11.2021

03-04.12.2021

10-11.12.2021

17-18.12.2021

04-05.02.2022

18-19.02,2022

05-06.03.2022

04-05.03.2022

18-19.03.2022

01-02.04.2022

06-07.05.2022

13-14.05.2022

27-28.05.2022

 

Dyrektorskie dni wolne

12.11.2021

02.05.2022

17.06.2022

21.06.2022

22.06.2022

23.06.2022

 

Próbne egzaminy zawodowe

kwiecień 2022

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

zgodnie z harmonogramem  CKE

Dyrektor szkoły

Egzamin maturalny

zgodnie z harmonogramem CKE

Dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego klas kończących szkołę

29.04.2022

Opiekun klasy

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022

Samorząd Uczniowski

Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

8.09.2021

Wychowawcy klas I

Wybory uzupełniające  Rady Rodziców

8.09.2021

Wychowawcy klas

Zebrania wychowawców klas  z rodzicami

8.09.2021

25.11.2021

09.02.2022

25.05.2022

Wychowawcy klas

Dyżury dla rodziców

8.09.2021

20.10.2021

25.11.2021

15.12.2021

05.01.2022

09.02.2022

16.03.2022

06.04.2022

25.05.2022

Wszyscy nauczyciele

Zebrania Dyrekcji z Radą Rodziców

28.09.2021 i w miarę potrzeb w terminach uzgodnionych z rodzicami

Dyrektor szkoły

Zebrania Rady Pedagogicznej

Zebrania Rady Pedagogicznej i podstawowa ich tematyka

- 14.09.2021 -organizacja nadzoru pedagogicznego

- 22.11.2021 - śródroczna Rada Pedagogiczna

- 01.02.2022 - podsumowanie pracy w I półroczu

Dyrektor szkoły

Klasyfikacja uczniów poszczególnych oddziałów

Klasyfikacja słuchaczy kończących loz

14.01.2022 klasyfikacja za I półrocze

18.06.2022 klasyfikacja roczna

22.04.2022- klasyfikacja loz

Dyrektor szkoły

Spotkania dyrektora szkoły i innych organów z samorządem uczniowskim

„Herbatka z dyrektorem” - spotkanie z SU.

Spotkania z Radą Rodziców

Dyżur dyrektora dla rodziców

1 raz w miesiącu

minimum 1 raz w półroczu

Minimum 1 raz w miesiącu/ zgodnie z harmonogramem dyżurów dla rodziców

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Uroczystości szkolne i uczniowskie

Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej, ślubowanie

01.09.2021

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień 2021

Robert Kuźdub

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021

 

Święto Niepodległości – Pod hasłem Niepodległość

10.11.2021

Robert Kuźdub

Święto Patrona Szkoły (kiermasz szkolny)

listopad 2021

Zespół Humanistyczny

Wigilie klasowe

grudzień 2020

Wychowawcy klas

Imprezy i przedsięwzięcia

Kiermasz podręczników

13.09.2021

Bibliotekarze

Szkolny Dzień Profilaktyki

15.10.2021

Pedagog szkolny

Drzwi Otwarte Szkoły

21.03.2022

Zespół organizacyjny

Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3Maja - lekcje muzealne, quizy terenowe

maj 2022

R. Kuźdub

Tydzień Obywatelski (zgodnie z wytycznymi)

Zgodnie z harmonogramem zewnętrznym/ czerwiec 2022

D. Stacherska, wychowawcy klas

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych- promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej wśród społeczności szkolnej

Zgodnie z kalendarzem

bibliotekarze

Tydzień przedsiębiorczości

I półrocze

M. Rzepka

Dzień Zdrowej Żywności i Rekreacji- Majówka w ZSUG

maj 2022

S. Guz , M.  Chudzyńska, nauczyciele wf.

Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom (zgodnie z wytycznymi)

czerwiec 2022

Wychowawcy,
D. Stacherska,

Działania S.U. i Klubu Wolontariusza–zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN

cały rok

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem-zajęcia z edukacji czytelniczo- medialnej, aktywizowanie czytelnictwa

cały rok

bibliotekarze

 

Współpraca z DPS, Cechem Rzemiosł Różnych, Teknia, Nestle, CWRKDiZ w Kaliszu i innymi

cały rok

Dyrektor,

nauczyciele

Projekty i konkursy   

Realizacja projektu Erasmus + - „Podróże ze smakiem”

wg harmonogramu

Wicedyrektor,

zespół nauczycieli języków obcych i informatyki

Realizacja projektu „Zawodowcy na rynku pracy”

wg harmonogramu

Dyrektor, nauczyciele,

Realizacja innowacji pedagogicznej „Lekcje angielskiego z kulturą”

cały rok

D. Chudzińska- Nurska

Szkoła wodorowa

cały rok

P. Dziatkiewicz- Kuczkowska

„ARS- czyli jak dbać o miłość”

wg harmonogramu

Pedagog szkolny

Lekcje z ZUS

wg harmonogramu

Dyrektor szkoły

Poznaj Polskę

Wg harmonogramu

Dyrektor szkoły,

R. Kuźdub

Doradztwo zawodowe-spotkania ze specjalistami

wg harmonogramu

Dyrektor, doradca zawodowy

Pasowanie na Czeladnika

wg harmonogramu

Dyrekcja, Violetta Ryżek

Szkolna kawiarenka-przygotowanie oferty na kiermasze

wg harmonogramu

M.Chudzyńska,

S.Guz

Pogotowie budowlane-wykonywanie drobnych napraw i remontów

wg harmonogramu

Dyrektor,

G.Kwiatek

Realizacja programów profilaktycznych: Cyfrowobezpieczni,

Dbam o swój zasięg i innych

Cały rok szkolny

Wychowawcy,

D. Stacherska

Wielkopolski Festiwal Rzemiosła-zgodnie z wytycznymi

maj 2022

Dyrektor, nauczyciele

Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem

cały rok

bibliotekarze

Kultura bezpieczeństwa

cały rok

dyrektor, wicedyrektor

Konkursy przedmiotowe, zawodowe i tematyczne - zgodnie z wytycznymi

wg harmonogramów zewnętrznych

Nauczyciele

Rozgrywki sportowe

Udział młodzieży w zawodach sportowych: powiatowych, rejonowych, wojewódzkich LZS i innych - zgodnie z wytycznymi

cały rok szkolny (wg kalendarza imprez sportowych)

Zespół wychowania fizycznego

Olimpiada Sportowa Pierwszaka

15.09.2021

Wychowawcy,

Nauczyciele wf

Mistrzostwa Szkoły w Wędkarstwie -zgodnie z wytycznymi

maj/czerwiec 2022

Ł. Hyżyk

 

Majówka w ZSUG- rekreacja

Maj 2022

Zespół n-li wf, wychowawcy

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne/wycieczki

Szkolna wycieczka turystyczno –rekreacyjna- zgodnie z wytycznymi

wg. terminarza

Nauczyciele, wychowawcy, przedmiotowcy

Dzień Integracyjny

29.09.2021

Opiekun S.U, wychowawcy

Koncerty i prezentacje artystyczne

Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach - zgodnie z wytycznymi

cały rok

Dyrekcja,

wychowawcy klas

Inne

Społeczny przegląd warunków nauki i pracy

do 31.08 2021

G. Kwiatek

B. Werdyn

Harmonogram działań jest otwarty i w ciągu roku może ulegać zmianom.

Harmonogram został zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną dnia 30.08.2021r

 

 

 

 

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Publikacja aktualnego harnonogramu na rok szkolny 2021/2022

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.