Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogramy

Harmonogram działań na rok szkolny 2018/2019

zdarzenie

czynność

termin

odpowiedzialni

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018

Samorząd Uczniowski
A.Pilarczyk

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych dla słuchaczy kierunków zaocznych

14.09. 2018

opiekunowie klas zaocznych

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018 – 31.12.2018

 

Wystawienie ocen za I półrocze

10.01.2019

wszyscy nauczyciele

Zakończenie pierwszego półrocza

31.01.2019

 

Ferie zimowe

14.01.2019 – 27.01.2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

 

Terminy zjazdów w szkołach dla dorosłych

14-15.09.2018
28-29.09.2018
5-6.10.2018
19-20.10.2018
9-10.11.2018
23–24.11.2018
7-8.12.2018
14-15.12.2018
8 -9.02.2019
22-23.02.2019
8-9.03.2019
22-23.03.2019
5-6.04.2019
12-13.04.2019
26-27.04.2019
10-11.05.2019
24-25.05.2019

 

Dyrektorskie dni wolne

2.11.2018
21.03.2019
2.05.2019
17.06.2019
18.06.2019
19.06.2019

 

Rekolekcje wielkopostne

marzec / kwiecień 2019

nauczyciele religii

Próbne egzaminy zawodowe

kwiecień 2019

I. Mikstacka  - Mikuła/nauczyciele przedmiotów zawodowych

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z harmonogramem  CKE

Dyrektor szkoły

Egzamin maturalny

Zgodnie z harmonogramem CKE

Dyrektor szkoły

Zakończenie roku szkolnego klas kończących szkołę

26.04.2019

Opiekun klasy/Samorząd Uczniowski

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

Samorząd Uczniowski

Spotkania z rodzicami

Spotkanie edukacyjne z rodzicami uczniów klas I

20.09.2018

D. Stacherska, wychowawcy klas I

Wybory uzupełniające  Rady Rodziców

20.09.2018

Wychowawcy klas

Dni otwarte szkoły

21.03.2019

Zespół organizacyjny

Zebrania wychowawców klas  z rodzicami,

29.11.2018
14.02.2019
30.05.2019

Wychowawcy klas

Dyżury dla rodziców

20.09.2018
25.10.2018
29.11.2018
13.12.2018
14.02.2019
28.03.2019
25.04.2019
30.05.2019

Wszyscy nauczyciele

Zebrania Dyrekcji z Radą Rodziców

 

Dyrektor szkoły

Zebrania rady pedagogicznej

Zebrania rady pedagogicznej i podstawowa ich tematyka

31.08.2018  - organizacja roku szkolnego 2018/19
6.09.2018  PR szkoleniowa
11.09.2018 organizacja nadzoru pedagogicznego
22.11.2018 RP śródroczna
7.02.2019 podsumowanie pracy w I półroczu

Dyrektor szkoły

Klasyfikacja uczniów poszczególnych oddziałów

Klasyfikacja słuchaczy kończących loz

31.01.2019 klasyfikacja za I półrocze
14.06.2018 klasyfikacja roczna
17 kwietnia 2019- klasyfikacja loz

Dyrektor szkoły

Spotkania dyrektora szkoły i innych organów
z samorządem uczniowskim

" Herbatka z dyrektorem"- spotkanie z SU.

Spotkania z Radą Rodziców

1 raz w miesiącu

 

minimum 1 raz w półroczu

Dyrektor szkoły

 

Dyrektor szkoły

Uroczystości szkolne i uczniowskie

Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

3.09.2018

 Samorząd Uczniowski A.Pilarczyk

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień 2018

A.Pilarczyk

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018

Samorząd Uczniowski

Akademia z okazji Święta Niepodległości

12.11.2018

R. Kuźdub

Święto Patrona Szkoły

30.11.2018

R. Kuźdub

Pasowanie na Czeladnika

30.11.2018

V. Ryżek

Wigilie klasowe

grudzień 2018

Wychowawcy klas

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

maj 2019

V.Ryżek

 Imprezy i przedsięwzięcia

Kiermasz podręczników

7.09.2018

G. Kwiatek
S. Guz

Szkolny dzień profilaktyki

18.10.2018

D. Stacherska

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

październik 2018

S.Guz
G.Kwiatek

Dni Otwarte Szkoły

21.03.2019

Zespół organizacyjny

Dzień Zdrowej Żywności

marzec/kwiecień 2019

S. Guz
M.Chudzyńska

Tydzień Obywatelski

Zgodnie z harmonogramem zewnętrznym/ kwiecień 2019

D. Stacherska, wychowawcy klas

Tydzień przedsiębiorczości

listopad 2018

M.Rzepka

Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom

maj/czerwiec 2019

D. Stacherska, wychowawcy klas

Noc Bibliotek

czerwiec 2019

Bibliotekarze

Działania Klubu Wolontariusza i prospołeczne

cały rok

D. Stacherska, A.Pilarczyk/nauczyciele

Wizyty studyjne w Teknia, Nestle, Comforti

wg harmonogramu

Dyrektor szkoły

Udział w targach branżowych

cały rok

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Szkolenia specjalistyczne dla branży fryzjerskiej i gastronomicznej w PSSE                     

Zgodnie z harmonogramem

Dyrektor

 Projekty i konkursy   

Realizacja innowacji pedagogicznej "Na straży bezpieczeństwa"

cały rok

I. Mikstacka – Mikuła
M. Liskowska

Realizacja projektu Erasmus + - "Podróże ze smakiem"

wg harmonogramu

Wicedyrektor,
zespół nauczycieli jęz. obcych i informatyki

Lekcje z ZUS

wg harmonogramu

Dyrektor szkoły

ARS ,czyli jak dbać o miłość

wg harmonogramu

D. Stacherska

Niepodległa –przystanek Pleszew – program Stowarzyszenia ,,Poznańska 36"

wg harmonogramu

R. Kuźdub, Stowarzyszenie Poznańska 36

Konkurs plastyczny i kulinarny ,,Zawodowe inspiracje"

wg harmonogramu

I.Mikstacka-Mikuła,
S. Guz,
M. Chudzyńska

eTwinning

cały rok

Zespół języków obcych i informatyki

Tydzień Obchodów 100 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

8-12.10.2018r.

R. Kuźdub

Projekt związany z uzyskaniem Tytułu ,, Szkoły Niepodległej"

do końca 2018 roku

R. Kuźdub

Projekt – Mistrzostwa Hipolita Cegielskiego dla Gimnazjalistów

21 marca 2019r.

Zespół wychowania fizycznego

Turniej językowy

kwiecień 2019

M. Liskowska, A.Pilarczyk

Wielkopolska Szkoła Cyfrowa

wg harmonogramu

Dyrektor, wicedyrektor

Wielkopolski Festiwal Rzemiosła

maj 2019

nauczyciele

Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem

cały rok

bibliotekarze

Kultura bezpieczeństwa

cały rok

I.Mikstacka - Mikuła

Cyfrowobezpieczni

cały rok

D.Stacherska, wychowawcy klas

Konkursy przedmiotowe, zawodowe i tematyczne

wg harmonogramów zewnętrznych

 

Rozgrywki sportowe

Udział młodzieży 
w zawodach sportowych: powiatowych, rejonowych, wojewódzkich LZS i innych

cały rok szkolny (wg kalendarza imprez sportowych)

Zespół wychowania fizycznego

Szkolna Olimpiada Lekkoatletyczna

wrzesień 2018

Zespół wychowania fizycznego

Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Wędkarstwie

czerwiec 2019

  • Ł. Hyżyk

Szkolne rozgrywki  zespołowych gier sportowych

cały rok

  • Zespół wychowania
  • fizycznego

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne/ wycieczki

Szkolna wycieczka turystyczno -rekreacyjna

maj/czerwiec

Zespół wychowania fizycznego

Wycieczka  turystyczna do Pragi

maj/czerwiec

M.Rzepka

Koncerty i prezentacje artystyczne

Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach

cały rok

Dyrekcja,
wychowawcy klas

Inne

Społeczny przegląd warunków nauki i pracy

do 31.08 2018

I.Mikstacka- Mikuła,
G. Kwiatek,
B.Werdyn

Harmonogram działań jest odwary i w ciągu roku może ulegać zmianom.

Harmonogram został  zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2018

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja informacji na rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie