Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 22 wlistopada 2017 r.
  Pobierz
Statut Technikum Nr 2 w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.
PobierzPobierzPobierz
Statut I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.
PobierzPobierz Pobierz
Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.
PobierzPobierzPobierz
Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie  Pobierz
Statut Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017 r. >
Pobierz Pobierz Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja dokumentu statututu Branżowej Szkoły I st. nr 2 im. H. Cegielskiego
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie