Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Statut

Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 13 września 2019 r.
Pobierz Pobierz Pobierz
Statut Technikum Nr 2 w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.
Pobierz Pobierz Pobierz
Statut I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.
Pobierz Pobierz Pobierz
Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 1 września 2016 r.
Pobierz Pobierz Pobierz
Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie     Pobierz
Statut Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017 r. >
Pobierz Pobierz Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja dokumentu: Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego w Pleszewie