Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Procedury postępowania

PROCEDURY DOTYCZĄCE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W URAZACH I NAGŁYCH ZACHOROWANIACH Pobierz Pobierz Pobierz
PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Pobierz Pobierz Pobierz
PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZSUG W PLESZEWIE     Pobierz
PROCEDURA KONTROLI I MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZSUG W PLESZEWIE Pobierz Pobierz Pobierz
Zasady przyjęcia/ przeniesienia uczniów/ słuchaczy do/z ZSUG (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 1/2018) Pobierz Pobierz Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja załącznika - PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZSUG W PLESZEWIE