Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Plany i programy

Program Rozwoju Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie Pobierz Pobierz Pobierz
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Usługo wo-Gospodarczych w Pleszewie na okres 2016-2021 Pobierz Pobierz Pobierz
Program Wychowawczo - Profilaktyczny BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 IM. H.CEGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE     Pobierz
Szkolny plan nadzoru pedagogicznego- rok szkolny 2018/2019
    Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej     Pobierz
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 - Zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 SIERPNIA 2019 roku.     Pobierz
Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego     Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja planu pracy szkoły na rok 2019/2020