Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Plany i programy

Program Rozwoju Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w PleszewiePobierzPobierzPobierz
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Usługo wo-Gospodarczych w Pleszewie na okres 2016-2021PobierzPobierzPobierz
Program Wychowawczo - Profilaktyczny BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 IM. H.CEGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE  Pobierz
Szkolny plan nadzoru pedagogicznego- rok szkolny 2018/2019
  Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  Pobierz
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 - Zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 SIERPNIA 2018 roku.  Pobierz
Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Publikacja: Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie