Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Struktura organizacyjna

Na czele Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie w Pleszewie stoi Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.

Struktura Organizacyjna ZSUG w Pleszewie:

 • Dyrektor – 1 etat,
 • Wicedyrektor – 1 etat,
  • Nauczyciele:
  • dyplomowani – 14,25 etatu,
  • mianowani – 5,17 etatu,
  • kontraktowi – 1 etat,
  • stażyści - 1,03 etatu,
 • Pedagog szkolny - 1 etat,
 • Pracownicy administracji:
  • główny księgowy - 1 etatu,
  • starszy specjalista do spraw kadrowych - 0,8 etatu,
  • sekretarka -1 etat,
  • specjalista ds. finansowych - 1 etat
 • Pracownicy obsługi
  • pomoc techniczna - 1 etat,
  • robotnik do pracy lekkiej - 1,6 etatu,
  • sprzątaczka - 1,55 etatu

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja dokumentu