Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Zarządzenie nr 3/2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia form i zasad kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Zarządzenie nr 3/2017

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie ustalenia form i zasad

kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

 

Na podstawie:

Art. 68 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami), w związku z §23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658):

 

zarządzam co następuje:

 • §1

Kontrolę wewnętrzną realizowaną w szkole stanowi:

 • Kontrola zarządcza- prowadzona na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poźn. zm.),
 • Nadzór pedagogiczny- sprawowany na podstawie § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
 • §2
 1. Zasady i tryb prowadzenia kontroli wymienionej w § 1 ust. 1 określają zasady kontroli zarządczej wprowadzone odrębnym zarządzeniem.
 2. Szczegółowe zasady oraz tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego określa plan nadzoru pedagogicznego opracowany na rok szkolny 2017/2018 dla ZSUG w brzmieniu określonym w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Treść zarządzenia wraz z załączonym planem nadzoru, przedstawiona zostanie na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2017 r.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego udostępniony będzie począwszy od 13 września 2017 r. do użytku publicznego w pokoju nauczycielskim w budynku A-ZSUG.
 5. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z wymienionymi w ust. 1 i 2 dokumentami, potwierdzenia faktu podpisem oraz stosowania przyjętych w nich uregulowań.
 • §3
  1. Zobowiązuję osoby upoważnione do prowadzenia kontroli wewnętrznej na podstawie wymienionych w § 2 dokumentów do niezwłocznego przekładania na piśmie:
 • informacji o wszelkich nieprawidłowościach, stwierdzonych podczas sprawowanej kontroli bieżącej,
 • sprawozdań półrocznych z przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli okresowych,
 • wniosków pokontrolnych.
 1. 2. Zobowiązuję osoby sprawujące kontrolę wewnętrzną do składania wniosków ukierunkowanych na stałe podnoszenie jakości pracy Szkoły poprzez podnoszenie sprawności organizacyjnej i eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • §4

W przypadku wystąpienia konieczności zlecenia kontroli doraźnej pracownikowi niewymienionemu w zasadach kontroli zarządczej- do jej przeprowadzenia zostanie wydane upoważnienie na piśmie.

 • §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Treść zarządzenia do pobrania

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Wytworzenie informacji publicznej przeniesionej na nowe oprogramowanie.

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.