Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Deklaracja dostępności serwisu

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSUG.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Poziom walidacji - AA WCAG (Kontrast elementów tekstowych).
 • Poziom walidacji - AAA WCAG (Walidacja poprawności nagłówków)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu (w tym koloru),
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis posiada informację o Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie w języku łatwym do czytania ETR (Easy to Read). Informacja dostępna jest pod przyciskiem umieszczonym w menu pionowym serwisu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że serwis internetowy w swojej szacie graficznej został dostosowany dla osób z zaburzeniami postrzegania barw tj.

 • deuteranopia (zielony słabo),
 • protanopia (czerwony słabo),
 • tritanopia (niebiesko-żółty)

w takim zakresie, aby jego odbiór był jak najbardziej zbliżony do oryginału i nie stanowił bariery dla odczytania prezentowanych treści.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały zrealizowane i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Część odnośników nie posiada znaczników alt i title

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Witkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 +48 62 508 11 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Poznańskiej 36 i przechodzenia przez obszary kontroli przedstawia się w następujący sposób:
  1. wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również osobom z niepełnosprawnościami,
  2. przed głównym wejściem znajduje się chodnik.
  3. wejście do budynku stanowią oszklone drzwi z klamką w formie dźwigni, za którymi znajduje się wiatrołap,
  4. drzwi wewnętrzne za wiatrołapem zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi panelami.
 2. Korytarze są dostępne, obszar korytarza pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo w ciągach komunikacyjnych znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku. W budynku nie ma windy
 3. W budynku nie ma pochylni. W przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym po budynku pomaga pracownik ochrony.
 4. Przed wejściem głównym, naprzeciw drzwi znajdują się są dwa miejsca parkingowe (brak oznaczenia "dla osób niepełnosprawnych").
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. W budynku ZSUG w Pleszewie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Serwis Informacyjny ZSUG w Pleszewie został przystosowny do przeglądania na urządzeniach mobilnych.

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Aktualizacja informacji na temat dostępności ETR

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.