Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Oferty pracy 2019Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

I Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne - 3-letnie

 
Nauka po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej trwa trzy lata (6 semestrów). Nauka po zasadniczej szkole zawodowej trwa dwa lata (4 semestry). Po zakończeniu nauki w liceum słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i może przystąpić do egzaminu maturalnego w naszej szkole. Liceum (zaoczne) prowadzi zajęcia w systemie weekendowym – piątek (po południu),sobota, 2 razy w miesiącu. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
 
Opiekunowie klas
2A LOZA. Pilarczyk
2B LOZA. Pilarczyk
3A LOZM. Liskowska

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
ProgreCAD - alternatywa dla AutoCAD
mapa serwisu