Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

 • Szkoła prowadzona przez specjalistów dla przyszłych specjalistów
 • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
 • Zaufały nam pokolenia - ZSUG
 • W życiu ważne jest co robisz i kim będziesz
 • Zdobądź zawód z przyszłością

Jubileusz 130 lecia ZSUG

Z przemówienia Dyrektora Szkoły wygłoszonego z okazji 130 - lecia Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie, 23 września 2016 r.

[…] Chcemy wspólnemi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno jak i w przemyśle, chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych […].

Te słowa H. Cegielskiego są stosownym cytatem inaugurującym dzisiejsze uroczystości jubileuszowe w naszej szkole. Mam zaszczyt być gospodarzem Szkoły w Jej roku jubileuszowym, i nie ukrywam , że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także wyjątkowe przeżycie. Jestem dumna, że mogę pracować wśród ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami oraz otwartych i wrażliwych na potrzeby młodzieży. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj - przyjazną, nowoczesną i otwartą na zmiany.

Niewątpliwie ogromną rolę w tworzeniu i kreowaniu historii naszej "Zawodówki" mieli moi poprzednicy: dyrektorzy: Stefan Komorski, Eugeniusz Waliszewski, Aleksander Cieślewicz, czy wreszcie wspaniali pedagodzy, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, oraz twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły. Stworzyli mocne podwaliny. Ich upór, determinacja przyczyniły się do tego, iż dzisiaj możemy pracować w szkole, w której w sposób nowoczesny, uczy się młodzież zawodu i życia w społeczeństwie.

O dobrej pracy placówki świadczą też bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych (dowodem na to są tegoroczne wyniki w zawodzie opiekun medyczny, technik usług fryzjerskich i technik hotelarstwa 100% zdawalności, a w pozostałych zawodach wyniki wyższe od średnich uzyskanych w kraju). Prowadzimy stałą współpracę z lokalnym rzemiosłem w zakresie przygotowania zawodowego uczniów od początków istnienia szkoły. Dzisiaj organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, w której uczniowie w charakterze młodocianego pracownika, zdobywają wiedzę i umiejętności opiera się na stałej współpracy z ponad 395 pracodawcami z powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, ostrowskiego, kaliskiego ale również z Poznania, Quedlinburga i Gütersloh (Niemcy). Dzięki współpracy z pracodawcami wprowadzamy szereg innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia uczniów, realizujemy projekty unijne, innowacje pedagogiczne, przygotowujemy uczniów do konkursów branżowych, wspólnie przeprowadzamy Wielkopolski Festiwal Rzemiosła i Pasowanie na Czeladników.

Dbałość o stałe podnoszenie jakości pracy szkoły spowodowały, iż nasza placówka kiedy tylko pojawiły się możliwości, aktywnie i skutecznie aplikowała o środki zewnętrzne (UE). Przygotowywane i realizowane projekty nastawione były na potrzeby rozwojowe uczniów ich zainteresowania, zdolności, aspiracje i możliwości. Łącznie w okresie od 2006 r do 2016 r szkoła pozyskała z wielu pozabudżetowych źródeł ponad 2 000 000 zł, z których w różny sposób skorzystało ponad 6000 uczniów i słuchaczy ZSUG, nauczycieli i społeczność lokalna powiatu pleszewskiego. Były to głównie staże, wymiany zagraniczne, szkolenia branżowe z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, warsztaty z kompetencji kluczowych, sprzęt i wyposażenie pracowni komputerowych, specjalistyczne oprogramowanie, wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, pomoce dydaktyczne, podręczniki szkolne itp. Od 2004 roku prowadzimy współpracę z partnerami zagranicznymi z Niemiec, a od 2013 roku z Ukrainą.

O jakości naszej pracy i jej wpływie na rozwój uczniów świadczą osiągane sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (30 laureatów/finalistów wojewódzkich/ogólnopolskich konkursów i turniejów zawodowych) zdobycie przez uczniów certyfikatów, dyplomów potwierdzających ukończenie dodatkowych form kształcenia (ponad 600 osób), uzyskane stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Pleszewskiego. Certyfikat EUROPASS potwierdzający zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych o wymiarze europejskim - 150 osób.

Podejmowane działania przekładają się również na przyznanie szkole Certyfikatów:

 • "Szkoła Kreatywna",
 • Certyfikat: "Szkoła Przedsiębiorczości",
 • Certyfikat: "Szkoła z Klasą" ,
 • Certyficate of VCC Partnership,
 • Certyfikat Instytucji dobrych kontaktów",
 • Certyfikat "Bezpieczna Szkoła",
 • Certyfikat " Szkoła przyjazna badaniom edukacyjnym".

Także w przypadku opinii organu nadzorującego, w wyniku przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych (badanie zostało zrealizowane w 2014 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 im. H. Cegielskiego oraz w 2016 w Technikum Nr 2 w Pleszewie). Zarówno w technikum, jak i szkole zawodowej spełniane są wymagania określone w obowiązujących przepisach, a spełnienie wymagań w niektórych określono na poziomie wysokim.

Szanowni Państwo, na przestrzeni 130 lat zmieniało się niemal wszystko: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, budynki szkolne, metody i formy pracy, formy egzaminów, dokumenty, bo taki był wymóg czasu. Niezmienny pozostał profil szkoły oraz fakt, że kształcimy dobrze przygotowane kadry dla gospodarki, wspaniałych ludzi, obywateli, Polaków.

Niezmienny pozostaje również fakt że w naszej szkole początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych jest uczeń, duszą Szkoły nauczyciel, a dumą jej absolwenci.

I mogłabym tutaj przytaczać wiele przykładów wiele nazwisk i wiele osób, bo rzesza absolwentów, którzy kończyli naszą szkołę liczy się w tysiącach nie ma więc fizycznej możliwości przedstawienia w krótkiej prezentacji czy publikacji wszystkich dat, wydarzeń, osiągnięć, sukcesów czy osób. Jestem dumna, że tak wielu absolwentom Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie udało się w swoim życiu osiągnąć sukces na miarę swoich oczekiwań, a często i krok dalej. Dajecie świadectwo, że wysiłki wasze i nauczycieli nie poszły na marne – jesteście dobrze przygotowani do życia, wyposażeni w solidną wiedzę, wiarę w siebie, wewnętrzną motywację, potraficie ciągle rozwijać się na nowo, skutecznie współdziałać z innymi ludźmi i im służyć, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, jesteście ludźmi przedsiębiorczymi, kreatywnymi, którzy nie czekają, tylko działają i realizują swoją własną drogę rozwoju.

Na potrzeby tworzonej wspólnie publikacji dotarliśmy do niewielu absolwentów (zaledwie 35 osób) , ale przecież nie ilość świadczy o jakości?! Są to ludzie na miarę XXI wieku, dobrze przygotowanymi do stale zmieniającej się rzeczywistości. Takich ludzi właśnie potrzebujemy dzisiaj, potrzebować będziemy jutro, takich ludzi po prostu nam trzeba. Zapraszam więc Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji promującej bohaterów publikacji wydanej specjalnie z okazji jubileuszu pt." Historia czynami ludzi pisana"

Iwona Kałużna

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
mapa serwisu
mapa serwisu
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.