Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

  • Szkoła prowadzona przez specjalistów dla przyszłych specjalistów
  • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
  • Zaufały nam pokolenia - ZSUG
  • W życiu ważne jest co robisz i kim będziesz
  • Zdobądź zawód z przyszłością

Hipolit Cegielski - Patron Szkoły

Gaspar józef Hipolit CegielskiGaspar Józef Hipolit Cegielski urodził się 6 stycznia 1813 r. jako syn Michała, dzierżawcy folwarku Ławki koło Trzemeszna i Józefy z Palkowskich.
Naukę w szkole średniej rozpoczął w wieku 14 lat. Najpierw uczył się w Trzemesznie. Gdy miał 17 lat został przyjęty do trzeciej klasy Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Był uczniem wszechstronnie uzdolnionym. We wrześniu 1835 roku Hipolit zdał wieloczęściowy egzamin kończący naukę w gimnazjum. Niebawem udał się do Berlina, gdziie studiował języki klasyczne. W 1840 roku, po pięciu latach nauki, Cegielski skończył studia dysertacją doktorską. Pracę zadedykował Janowi Suchorzewskiemu i Janowi Mottemu, którzy "umożliwili mu edukację i wejście w świat" .
Po powrocie do Poznania otrzymał posadę profesora w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny, gdzie wykładał język polski, grekę i łacinę. Jednocześnie prowadził działalność naukową i popularyzatorską, pisując do "Orędownika Naukowego", "Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego", "Przyjaciela Ludu"
W 1843 roku ukazał się podręcznik napisany przez Cegielskiego pt. "Gramatyka języka greckiego". Kolejne lata skierowały jego pracę naukową w kierunku badań literatury. Rok 1845 przyniósł ukoronowanie naukowej działalności Hipolita Cegielskiego. W Poznaniu ukazało się pierwsze wydanie jego pracy "Nauka poezji". Książka stała się podstawowym źródłem informacji o dziejach literatury polskiej .
Duże zmiany w życiu Cegielskiego przyniósł rok 1846. W Wielkopolsce policja wpadła na trop spisku, w działalność którego zaangażowani byli też uczniowie Gimnazjum Św. Marii Magdaleny. Wydano nakaz, by wychowawcy przeprowadzili rewizję w mieszkaniach polskich uczniów. Cegielski nie wykonał tego polecenia, w wyniku czego został zwolniony z pracy. W ten sposób Hipolit Cegielski, wybitny pedagog, autor podręczników szkolnych, rozpraw naukowych z zakresu lingwistyki i pedagogiki zakończył karierę nauczycielską. Wówczas to podjął decyzję o rozpoczęciu działalności handlowej. W tym celu w końcu lipca 1846 roku Cegielski udał się na praktykę do Berlina . Po powrocie 30 września 1846 roku wynajął lokal w "Bazarze Poznańskim" i otworzył sklep o nazwie "Handel Żelaza". Myślał i działał w sposób twórczy, wykazywał nadzwyczajną pomysłowość i przedsiębiorczość. Niestety ciągły brak gotówki zmuszał Cegielskiego do ryzykownych posunięć. Jednak konsekwencja działań, silna wola i ogromna pracowitość zaczęły wkrótce procentować. Jego firma przynosła coraz większe zyski. W lutym 1855 roku powstała przy ulicy Koziej 7 fabryka narzędzi i maszyn rolniczych.
O wyjątkowej pozycji fabryki Cegielskiego w historii Poznania i Wielkopolski zadecydował fakt, że była to jedna z pierwszych fabryk w zaborze pruskim, która skutecznie konkurowała z niemieckimi przedsiębiorstwami. Cegielski osiągniętą pozycję zawdzięczał sumienności i własnej pracy,był "postacią, cieszącą się szerokim autorytetem (…)pozostawił dzieła, których czas nie zdewaluował" . Zmarł nagle 30 listopada 1868 roku.

   Hipolit Cegielski jest patronem naszej szkoły już 19 lat. Został nim gdyż był patriotą, społecznikiem, orędownikiem myśli technicznej, pionierem przemysłu wielkopolskiego, jednym słowem wybitnym Wielkopolaninem. 25 czerwca 1987 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru oraz imienia, która zbiegła się z jubileuszem 100 – lecia szkoły. Od tego czasu funkcjonuje w szkole Koło Patrona, które przygotowuje uroczystości szkolne poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu. Corocznie w rocznicę jego śmierci odbywa się uroczysta akademia. Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem opiekunów przygotowuje montaże słowno – muzyczne lub turnieje wiedzy o Hipolicie Cegielskim, które mają przypominać o tym jak wybitną, twórczą rolę odegrał zarówno w życiu gospodarczym, społeczno – politycznym, jak również na polu oświaty, kultury i nauki.

Hipolit Cegielski   W 1987 roku został utworzony Klub Szkół im. Hipolita Cegielskiego, który skupia obecnie 11 placówek: Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych w Ziębicach, Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp., Szkoła Podstawowa Nr 6 w Poznaniu, Zespół Szkół w Rogoźnie, Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie, Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

   Corocznie 30 listopada, w rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego, przedstawiciele wszystkich szkół spotykają się w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu. Zgodnie z harmonogramem spotkań opiekun Klubu, przedstawia sprawozdanie z jego działalności, a następnie podjęte zostają decyzje odnośnie współpracy w dziedzinie rekreacyjno – sportowej. Każda ze szkół w wyznaczonym miesiącu organizuje mistrzostwa Polski w określonej dziedzinie sportowej. Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych organizuje każdego roku Mistrzostwa Polski w Kręglarstwie, a także uczestniczy w turniejach organizowanych przez pozostałe szkoły, odnosząc liczne sukcesy. Od roku 1990 3-osobowa drużyna z naszej szkoły systematycznie uczestniczy również w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie, który odbywa się zawsze w styczniu, kolejno w każdej ze szkół noszących imię H.Cegielskiego.

   W trakcie spotkań przedstawiciele szkół wymieniają doświadczenia, związane z działalnością pozalekcyjną oraz uzupełniają kronikę Klubu przywożąc zdjęcia i informacje dotyczące uroczystości szkolnych poświęconych Patronowi, jak również wycinki z prasy lokalnej dotyczące tych uroczystości.

   Od 1991 roku, na zakończenie cyklicznych spotkań, wszystkie delegacje szkół udają się na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, i składają kwiaty oraz zapalają symboliczne znicze przed obeliskiem Hipolita Cegielskiego.


Rezler M., "Hipolit Cegielski 1813-1860", Poznań 2000, str. 32
Ibidem, str. 67 Grot Z. "Hipolit Cegielski 1813-1860", str. 85
Ibidem, str. 197
Rezler M. …, op.cit, str. 192

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
mapa serwisu
mapa serwisu
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.