Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

  • Szkoła prowadzona przez specjalistów dla przyszłych specjalistów
  • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
  • Zaufały nam pokolenia - ZSUG
  • W życiu ważne jest co robisz i kim będziesz
  • Zdobądź zawód z przyszłością

Jubileusz 120 lecia ZSUG

Kulminacyjnym punktem obchodów 120-lecia Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych był dzień 13 października. To właśnie wówczas dyrekcja, nauczyciele, młodzież z naszej szkoły oraz zaproszeni goście wspólnie uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych.

Pierwszym punktem jubileuszowego dnia była msza święta w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej koncelebrowana przez księży: Tadeusza Pietrzaka, Stanisława Druciarka i Arkadiusza Wysotę. W homilii ksiądz Pietrzak podkreślił między innymi, że obecność szkoły w Pleszewie z perspektywy czasu okazała się niezbędna. W naszym mieście potrzeba przecież fachowców, rzemieślników, stąd też nie może dziwić nikogo, tak dynamiczny rozwój tej placówki, w której i ja miałem okazję przez pewien czas być katechetą - powiedział podczas kazania. I dodał: nie byłoby dzisiejszego Pleszewa, miasta tak bardzo przedsiębiorczego, gdyby nie ta szkoła, która wykształciła i w dalszym ciągu kształci tylu fachowców!

Po mszy świętej, w której uczestniczyły także poczty sztandarowe ze szkół oraz instytucji samorządowych, młodzież, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: emerytowany dyrektor Aleksander Cieślewicz, Daniela Waliszewska żona zmarłego, wieloletniego dyrektora szkoły Eugeniusza Waliszewskiego, a także Zbigniew Komorski syn pierwszego powojennego dyrektora szkoły Stefana Komorskiego. Wszyscy wspólnie przeszli ulicami miasta do szkoły przy ulicy Poznańskiej. Przemarszowi towarzyszyła orkiestra dęta z Chocza.

Zanim rozpoczęły się uroczystości w sali gimnastycznej, nastąpiło przecięcie wstęgi w nowo oddanym do użytku budynku po dawnym Sanepidzie, w którym od tego roku szkolnego nasi uczniowie uczą się języków obcych oraz poznają tajniki informatyki. Wstęgę przecięli: Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Skitek, Starosta Michał Karalus oraz Dyrektor ZSU-G Iwona Kałużna. Zaproszeni goście nie tylko mieli okazję obejrzeć zaadoptowany do potrzeb szkolnych budynek, ale także zwiedzić okolicznościową wystawę przygotowaną pod kierunkiem Haliny Ignac. Była też okazja skosztować małe co nieco.

Kolejnym punktem obchodów 120-lecia było spotkanie w sali gimnastycznej, które rozpoczęło wystąpienie dyrektor Iwony Kałużnej. Jestem usatysfakcjonowana jak dobry gospodarz, który gdy widzi pełen dom tak zacnych, znamienitych i tak przyjacielskich gości. Muszę przyznać, że z tego powodu serce moje wypełnia duma - powiedziała m.in. dyrektor ZSUG.

Następnie głos zabrał starosta pleszewski Michał Karsalus, który kurtuazyjnie przyznał, że gospodarzem uroczystości nie jest powiat, ale społeczność szkolna. My jesteśmy tylko wiernymi sługami - dodał starosta, co wzbudziło niekłamany aplauz na widowni. W dalszej części swojego wystąpienia Michał Karalus nie ukrywał radości, że nasza szkoła wzbogaciła się o nowe sale dydaktyczne. Bardzo się cieszymy, że w budynku Sanepidu powstały wspaniałe sale przeznaczone do zajęć lekcyjnych - mówił starosta. Przyczynią się one do jeszcze lepszego kształcenia uczniów.

Ponieważ to właśnie w naszej szkole obchodzony był Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nagród finansowych starosty, które trafiły m.in. do rąk dyrektor Iwony Kałużnej i wicedyrektora ZSU-G Piotra Liskowskiego. Wyróżnienia wręczyli: starosta Michał Karalus i Naczelnik Wydziału Oświaty Bronisław Woźniak.
Natomiast Nagrody Dyrektora ZSU-G, które osobiście wręczała dyrektor Iwona Kałużna, otrzymali następujący nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi: Marlena Bącler, Marek Blandzi, Jacek Borzymowski, Ewelina Czajczyńska, Magdalena Karczewska, Halina Ignac, Paweł Kula, Robert Kuźdub, Grzegorz Kwiatek, Magdalena Liskowska, Izabela Mistacka-Mikuła, Violetta Ryżek, Maria Rzepka oraz Marek Kałużny, Józef Majchrzak, Wiesława Ratajczyk i Agnieszka Wawrzyniak.

Szczególnym momentem było też wręczenie po raz pierwszy w historii szkoły statuetek Hipolita, które z brązu wykonał Juliusz Kwieciński. Postanowiliśmy, że od tego roku cyklicznie będziemy uhonorowywać te osoby, a także firmy, które są przyjaciółmi naszej szkoły. Niech te statuetki będą więc wyrazem naszej wdzięczności dla wyróżnionych osób za ich codzienną troskę o naszą szkołę oraz za podjęcie inicjatyw, które służą promocji Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych - podkreśliła dyrektor Iwona Kałużna.

W tym roku kapituła postanowiła więc wyróżnić: Aleksandra Cieślewicza, Arkadiusza Marciniaka, Michała Karalusa, Szczepana Wojtczaka, Bogdana Skitka, Olgierda Rusinka, Rainera Palsherm`a oraz firmę ZEP Jendrasiak.

Natomiast wszyscy zaproszeni goście otrzymali wydaną z okazji jubileuszu blisko dwustustronicową monografię szkoły, którą zredagował zespół autorski: Iwona Kałużna, Piotr Liskowski, Ewelina Czajczyńska, Robert Kuźdub i Marek Blandzi.
Zaproszeni goście po złożeniu na ręce Dyrektor Iwony Kałużnej gratulacji z okazji jubileuszu szkoły wpisali się także do księgi pamiątkowej. Znalazły się w niej gratulacje m.in. od następujących osób: ministra Andrzeja Wojtyły, wojewody wielkopolskiego Tadeusza Dziuby, starosty Michała Karalusa, wicestarosty Szczepana Wojtczaka, wiceburmistrza Czesława Skowrońskiego, a także: Kuratora Oddziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego w Kaliszu Mirosława Drzazgi, Prezesa Okręgu ZNP w Poznaniu Jolanty Wąsali, posła Jarosława Urbaniaka, Dyrektora SPZOZ Adeli Grala-Kałużna, Dyrektora OSiR-u Andrzeja Madalińskiego, Dyrektora Domu Kultury Mariusza Szymczaka, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Danuty Szymańskiej, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu Sławomira Sobczyka, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu Marzeny Bierły, Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Mariana Króla, Dyrektora Fundacji Współpracy Kształcenia Kadr i Pracowników fundacji Leonardo da Vinci Małgorzaty Rejnik oraz posła do parlamentu Europejskiego Marka Siwca.

Z okazji jubileuszu gratulacje złożyli także: dyrektorzy szkół: ILO Dorota Czaplicka, ZST Marek Szczepański, ZS RCKU Marszew Grażyna Borkowska, ZSP nr 1 Janusz Lewandowski, ZSP nr 2 Romana Kaczmarek, ZSP nr 3 Grzegorz Jenerowicz, ZSP Kowalew Paweł Jakubowski i ZSP Taczanów Eugeniusz Zieliński, Zespołu Szkół Specjalnych Elżbieta Kwiatek, Prezes Rejonu LOK Pleszew Jacek Przepierski. Nie zabrakło również wpisów od dyrektorów z zaprzyjaźnionych Centrów Kształcenia Zawodowego z Niemiec: Rainera Palsherm z Gűtersloh i Jochena Kollwitz z Quedlinburga.

Kwiaty i okolicznościowe gratulacje złożyli także na ręce dyrekcji ZSU-G wójtowie pleszewskich gmin: Florian Czajczyk, Włodzimierz Lehmann, Marian Wielgosik, Marek Zdunek oraz Franciszek Reszel. Do ZSU-G napłynęły też listy gratulacyjne od dyrekcji, nauczycieli i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego. Listy przysłały następujące szkoły: ZST Śrem, ZS Rogoźno, ZSP Chodzież, ZSP Trzemeszno, ZS im. Orła Białego w Korytach.

W tym miejscu warto również dodać, że dyrektor Iwona Kałużna otrzymała złoty medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, a nauczycielka Małgorzata Hertman brązowy. W dekoracji uczestniczył obok prezesa LOK kierownik Zygmunt Urbaniak.

Dyrektor Iwona Kałużna nie tylko przyjmowała gratulacje, ale również osobiście dziękowała osobom współpracującym z naszą szkołą. Na liście przyjaciół ZSU-G znaleźli się: Marek Andrzejewski, Leszek Becker, Roman Czarnyszka, Hieronim Garsztka, Krzysztof Gauza, Maria Gogulska, Zofia Golińska, Rafał Grobelny, Bogumiła Jakubowska, Jadwiga i Eugeniusz Jeziorscy, Alicja Jędrzejak, Emilia i Mieczysław Klötzel, Dorota i Roman Kołodziejczakowie, Włodzimierz Kołtuniewski, Leszek Kowalczykiewicz, Jochen Kollwitz, Eugeniusz Kowalski, Dorota Kozłowicz, Halina Krupnik, Henryk Krysztofiak, Ryszard Kujawski, Krzysztof Kunert, Teofil Kwitowski, Jacek Markiewicz, Paweł Matłoka, Piotr Matłoka, Jan Matysiak, Grzegorz Mikołajczak, Jolanta Molska, Zbigniew Oleksy, Jacek Osiaczyk, Zenon Ostrysz, Bogusław Pisarski, Jacek Rauhut, Jan Rowecki, Renata Sobczak, Zbigniew Sobczak, Jan Stencel, Leon Szkudlarek, Danuta i Jerzy Szpekowie, Zdzisław Szwarnowski, , Urszula Szymendera, Jarosław Szymkowiak, Teresa Szymura, Mirosław Śliwa, Anna Tanaś, Michał Vogt, Jacek Urbaniak, Tomasz, Grażyna i Jan Vogtowie, Teresa i Bronisław Vogtowie, Ryszard Walendowski, Zenon Ziętek, Marek Żarnowski i Tadeusz Żychlewicz.

Dyrekcja Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych podziękowała również emerytowanym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. W tym gronie znaleźli się: Krystyna Boguś, Irena Gałuszka, Halina Głowacka, Sława Hertman, Marek Hoffman, Tomasz Kapała, Henryk Kaźmierowski, Halina Kończak, Jerzy Liskowski, Jadwiga Masztalerz, Mirosław Matyjaszczyk, Ewa Mechlińska, Zenon Mianowski, Lucjan Młodak, Krystyna Nowicka, Maria Piasecka, Tadeusz Waliszewski oraz Urszula Majer, Maria Pruska, Józef Pruski, Aniela Uciechowska i Zofia Wawrzyniak.

Dopełnieniem uroczystości jubileuszowych był program słowno muzyczny przygotowany przez: Marlenę Bącler, Violettę Ryżek i Piotra Kowalika. Przed zacnym gronem gości zaprezentowali się następujący absolwenci i uczniowie: Gerard Studziński, Marzena Nagodzińska - Pawłowska, Magda Rupiczak, Marlena Wolińska, Edyta Mazur, Miron Lewicz, Ania Pankowiak, Malwina Gajna, Emilia Zmyślona, Ewelina Stróżyńska, Joanna Szymkowiak, Monika Antczak, Anna Marzyńska, Mateusz Krzykos, Radosław Janiak, Łukasz Caban, Alicja Gasik, Angelika Biesiada, Wojciech Półrolniczak i Tomasz Pomieciński.

A już za rok szkoła będzie miała okazję świętować kolejny jubileusz. Będzie to dwudziesta rocznica nadania placówce imienia Hipolita Cegielskiego!

Marek Blandzi

Zobacz galerię:

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
mapa serwisu
mapa serwisu
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.