Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

  • Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej
  • Koronawirus: informacje i zalecenia
  • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
  • Zaufały nam pokolenia - ZSUG

Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Inauguracja projektu Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Projekt "Kompetencje kluczowe drogą do kariery" jest ambitnym i długotrwałym przedsięwzięciem. Wymaga zatem solidnych przygotowań, które udało nam się właśnie zakończyć. Zwieńczyliśmy je uroczystą inauguracją Projektu podczas Konferencji otwierającej, która odbyła się 20 października 2010 r. w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz uczelnianych z JM Rektorem na czele, Koordynatorzy i członkowie zespołów innych projektów realizowanych przez Uczelnię, reprezentanci lokalnych samorządów, w tym burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło oraz wiele innych znakomitych gości. Obecni byli także, a raczej przede wszystkim dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z niemal wszystkich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Projekcie. Cieszy nas również obecność mediów, co świadczy o szerokim zainteresowaniu działaniami zaplanowanymi na najbliższe trzy lata.

Sympozjum rozpoczął JM Rektor WSP TWP w Warszawie prof. dr hab. Julian Auleytner przypominając w swojej prelekcji pokrótce historię i drogę, jaką przeszła Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Przybliżył także specyfikę pozostałych projektów realizowanych przez Uczelnię.

Jednym z nich jest "Akademia Młodych Noblistów" – projekt skierowany do uczniów gimnazjów, ale w swej charakterystyce i założeniach wręcz bliźniaczo podobny do naszego przedsięwzięcia. O jego szczegółach opowiadał Koordynator Janusz Samarow.

Następnie przy pulpicie pojawili się Koordynator Projektu "Kompetencje kluczowe drogą do kariery" Magdalena Werner oraz Superwizor ds. realizacji Projektu Grzegorz Idziak, którzy zaprezentowali zaplanowane działania i założone rezultaty.

Konferencja nie ograniczała się jedynie do prelekcji i wykładów. Był również zarezerwowany czas na indywidualne konsultacje przedstawicieli szkół z Superwizorami, z którymi na co dzień bezpośrednio współpracują.

Po konsultacjach powróciliśmy na aulę, gdzie nastąpił punkt kulminacyjny konferencji, którym było uroczyste wręczenie Certyfikatów Przystąpienia do Projektu.

Na zakończenie Superwizor ds. realizacji Projektu Renata Ropela omówiła Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole. Po tym wykładzie nie było chyba na sali ani jednej osoby, która miałaby jeszcze wątpliwości, co to są kompetencje kluczowe.

Konferencja przebiegła w bardzo pozytywnej atmosferze, o czym świadczy wiele opinii od jej uczestników, za które serdecznie dziękujemy. Towarzyszyło jej również wiele nadziei związanych z założonymi działaniami i rezultatami. Wierzymy, że uda nam się je wspólnie osiągnąć i konferencji zamykającej Projekt towarzyszyć będą co najmniej równie pozytywne emocje.


17.02.2011r, w ramach podróży "Innowacyjni globalnie", odbyła się wycieczka na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W wyjeździe uczestniczyło 45 uczniów z II Liceum Profilowanego w Pleszewie oraz 3 opiekunów. Po przybyciu na miejsce, przydzielono nam opiekuna grupy- doktoranta, starszego referenta technicznego- pana Krzysztofa Dziedzica, który był naszym przewodnikiem podczas pobytu na Katedrze Technologii Żywienia Człowieka. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem młodzieży przez kierownika katedry prof. dr hab. Józefa Korczaka. Profesor przedstawił kierunki kształcenia oraz krótko omówił, czym zajmują się pracownicy katedry, jakiego rodzaju badania wykonują i czemu one służą. Następnym punktem programu było przystąpienie uczniów do zajęć laboratoryjnych. Młodzież podzielono na trzy grupy i każda z nich udała się do innej pracowni. W pracowni technologicznej, nr 212, pod opieką doktoranta Krzysztofa Dziedzica, uczniowie w dwu- i trzyosobowych grupach wykonywali ćwiczenia polegające na rozpoznawaniu podstawowych zapachów przypraw i aromatów stosowanych w przemyśle spożywczym, wykrywaniu różnic w smaku po wyeliminowaniu narządu węchu. W części technologicznej wypiekali biszkopty metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem zamienników stosowanych w diecie dla osób chorujących na celiakię. W pracowni analizy sensorycznej, nr 209, pod opieką specjalistów naukowo- technicznych, pań: Anny Brzozowskiej i Ewy Marcinek-Łabińskiej młodzież ćwiczyła metodę wykrywania różnic w smaku, rozpoznawania podstawowych smaków, porównywała siły słodzące różnych substancji oraz sprawdzała próg wrażliwości zmysłu smaku. Po wykonaniu określonego zadania uczniowie zamieniali się stanowiskami. Po zakończeniu zajęć laboratoryjnych pracownicy naukowi wraz z uczniami podsumowali zdobytą wiedzę. Przedstawili znaczenie tych badać w produkcji żywności dla jednostek chorobowych (cukrzyków, nadciśnieniowców itp.). Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia, zadawali pracownikom pytania. Poprzez doświadczenie dowiedzieli się, co to jest i jak badać daltonizm smakowy, daltonizm zapachowy i próg wrażliwości smakowej. Poznali niektóre zamienniki stosowane w produktach spożywczych dla osób chorych. Dowiedzieli się, że badania przeprowadzane w laboratoriach wykorzystywane przy produkcji żywności spełniającej wymagania różnych konsumentów. Przede wszystkim zobaczyli i doświadczyli, na czym polega praca w pracowniach: analizy sensorycznej i technologicznej. Po absorbujących i bardzo ciekawych ćwiczeniach udaliśmy się na salę wykładową gdzie powitali nas Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych dr hab. Danuta Górecka oraz Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych dr hab. Piotr Konieczny. Tu uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną oraz wysłuchali wykładu na temat "Trendy w produkcji żywności – żywność funkcjonalna", który wygłosiła dr hab. Danuta Górecka. Na zakończenie mieliśmy okazję skosztować biszkopty upieczone przez uczniów podczas zajęć. Tym akcentem nasz pobyt na Wydziale Nauk o Żywieniu i Żywności dobiegł końca. O godzinie 13.15 opuściliśmy uczelnię i pełni wrażeń i nowych doświadczeń udaliśmy się na obiad a po nim do domu.


15.03.2011 roku w ramach " Paszportów edukacyjnych" odbyła się wycieczka do Ośrodka Nauki PAN w Poznaniu na wykłady zorganizowane z okazji 3 Tygodnia Mózgu. W wyjeździe uczestniczyło 45 uczniów z II Liceum Profilowanego i 3 opiekunów. O 17 00 odbył się wykład na temat " Gdzie ta wolna wola, czyli jak mózgi podejmują decyzje" , który wygłosił prof. dr hab. Włodzisław Duch z Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Uczniowie dowiedzieli się m. in:
- w jaki sposób budowa mózgu warunkuje decyzje na co dzień,
- jakie zmiany są widoczne w mózgu podczas jego aktywacji,
- że większość myślenia odbywa się nieświadomie,
- niemoralne zachowania nie są wynikiem woli i wyboru tylko uszkodzenia mózgu( tzw. choroba woli),
- na wolną wolę mają wpływ geny, pochodzenie i środowisko,
-dlaczego należy ponosić karę za swoje czyny
Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładu, po którym profesor udzielał odpowiedzi na pytania. Drugi wykład na temat " Integracja funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych z perspektywy ewolucyjnej, neurobiologicznej i klinicznej" wygłosił prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk z Instytutu Psychologii PAN w Warszawie. Dotyczył on anatomicznej budowy mózgu i fizjologii jego działania. Profesor na tej podstawie omówił kliniczne skutki uszkodzeń mózgu i podał przykładowe wyniki własnych badań. Wykłady pokazały młodzieży, że szczegółowa nauka z różnych dziedzin jest wykorzystywana również w celach praktycznych. Uczniowie zrozumieli, że warto się uczyć, bo nauka pomaga w zrozumieniu funkcjonowania własnego organizmu, pomaga podejmować właściwe i przemyślane decyzje. Młodzież miała również okazje poznać nowoczesne metody przekazu informacji oraz zapoznać się ze środowiskiem studenckim.


1.04.2011r. w ramach Paszportów Edukacyjnych, odbyła się wycieczka na Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA. Było to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu spotkań przedsiębiorców sektora produkcyjnego i technologicznego przemysłu meblarskiego. Uczniowie mogli obejrzeć najnowsze rozwiązania technologiczne, z których wiele miało swoją premierę na poznańskich targach. Silna konkurencja oraz szybki postęp techniczny skłaniają polskie firmy do wdrażania innowacji w ramach stosowanych technologii, procesów oraz oferowanych produktów. Na targach była możliwość obserwacji jak firmy dostosowują swoją ofertę do zmieniających się warunków. Wyroby przemysłu meblarskiego stanowią jedną z najważniejszych gałęzi eksportu, co potwierdza klasę polskich producentów i ich umiejętność konkurowania na zagranicznych rynkach. Ten sukces nie byłby możliwy bez najwyższej jakości maszyn, narzędzi i komponentów, które prezentowane były w trakcie targów. Uczniowie uczestniczyli również w pokazie pracujących na żywo fabryk mebli. Targi spełniają rolę platformy komunikacji biznesowej, dostarczając unikalnych informacji będących podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych w branży drzewnej i meblarskiej. Fabryka mebli na żywo była unikalną prezentacją produkcji meblarskiej, przy zastosowaniu najnowocześniejszych maszyn, narzędzi oraz komponentów. Na targach zaprezentowano maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wstępnej, maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wtórnej (laminowanie, obróbka wiórowa, klejenie drewna litego), maszyny i urządzenia techniczne do wykańczania powierzchni. Przedstawiono technologię transportu bliskiego, przeładunku, magazynowania i wydawania materiałów z magazynu, maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć w jaki sposób można wykorzystać drewno pozostałe (trociny, wióry, drewno opałowe, kora). Podczas targów uczniowie mieli okazję zobaczyć profesjonalne oprogramowanie komputerowe m.in. cad, erp, planowanie i kontrola produkcji, itd. O godzinie 13.00 nasz pobyt na Targach dobiegł końca..


W dniu 02.06.2011(czwartek) odbyła się wycieczka edukacyjna na Akademię Medyczną w Poznaniu. Wyruszyliśmy o godzinie 8 00 z Pleszewa ,a na miejsce dotarliśmy o godz.10. 00. Spotkanie rozpoczęliśmy od wykładu z toksykologii, który prowadził dla nas pan mgr Artur Teżyk. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na jej temat : czym zajmuje się nauka, z jakimi zatruciami mamy do czynienia, jaki wpływ ma alkohol i inne używki na nasz organizm, w jaki sposób można sprawdzać obecność używek w organizmie człowieka, a na koniec pan zapoznał nas ze sposobami radzenia sobie z zatruciami. Dowiedzieliśmy się także dużo na temat wypadków jakie mogą by spowodowane przez nietrzeźwych kierowców oraz zapoznaliśmy się ze statystyką w tym zakresie. Następnie zaproponowano nam zwiedzanie Muzeum Medycyny Sądowej, co najbardziej spodobało się naszym uczniom. Pokazując nam eksponaty pani opowiadała wiele ciekawych historii z nimi związanych. Zobaczyliśmy między innymi eksponat 7-miesięcznego płodu ,zakonserwowany szkielet człowieka . Zobaczyliśmy jak wyglądają skórne zmiany nowotworowe i poznaliśmy przyczyny tych zmian .Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądają rany postrzałowe głowy i płuc oraz wiele innych eksponatów przedstawiających niecodzienne przypadki medyczne. Następnym punktem programu był wykład pani antropolog Doroty Lorkiewicz – Muszyńska na temat identyfikacji zwłok człowieka. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się na jakiej podstawie przeprowadza się oględziny zwłok. Zapoznaliśmy się z rekonstrukcją twarzy w 2D i 3D, rekonstrukcją fotograficzną. Mogliśmy także obejrzeć eksponaty czaszek ludzi w różnym wieku, kości pochodzące od zwierząt i ludzi. Na zakończenie wykładu pani profesor opowiedziała nam jak przeprowadza się identyfikację śladów na podstawie których można odnaleźć sprawcę przestępstwa. Tym akcentem zakończyliśmy wykład na Akademii Medycznej. Na zakończenie młodzież podziękowała pani profesor za przyjemność poznania pracy ekspertów zajmujących się medycyną sądową. Dowiedzieliśmy się ile trzeba włożyć pracy aby odszukać sprawcę, czy dowiedzieć się o ewentualnej przyczynie zgonu i jak ciężką prace mają eksperci zajmujący się tą dziedziną nauki.
Pełni wrażeń i posiadanej wiedzy wróciliśmy do Pleszewa o godzinie 17. Organizatorom dziękujemy za wycieczkę.


20.09.2011r. w ramach Paszportów Edukacyjnych, odbyła się wycieczka do Ogrodu Botanicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia artystyczne pod hasłem "W ogrodach wyobraźni" dotyczyły techniki zdobienia decoupage, polegającą na zdobieniu różnych przedmiotów przy pomocy papierowych wzorów i motywów z serwetek. Uczniowie dowiedzieli się jak w prosty i tani sposób można efektownie ozdobić ceramikę, szkło i drewno. Każdy z uczestników zajęć otrzymał doniczkę ceramiczną, klej i serwetki z różnymi wzorami. Młodzież, przez godzinę, z dużym zaangażowaniem zdobiła doniczki, które później zabrała ze sobą do domu. Temat zajęć dydaktycznych brzmiał "Drzewa polskich lasów i ich znaczenie ekologiczne". Podczas wycieczki po ogrodzie, prowadząca przedstawiła podstawowe gatunki rodzimych drzew wraz ze zbiorowiskami dla nich charakterystycznymi oraz zaprezentowała sposoby rozpoznawania różnych gatunków drzew. Uświadomiła uczniom, że drzewa mają nie tylko walory estetyczne, ale również olbrzymie znaczenie ekologiczne min: pochłaniają dwutlenek węgla, są "fabryką tlenu", wyłapują cząsteczki pyłów i sadzy pełniąc rolę filtrów. Przez listowie drzew pochłaniane są substancje gazowe zawarte w zanieczyszczonym powietrzu. Pani Joanna Markiewicz dużo mówiła na temat wpływu drzew na zdrowie człowieka. Zapoznała również uczniów z celem zakładania ogrodów botanicznych i z kierunkami badań, jakie się w nich prowadzone. Zajęcia dydaktyczne w dużym stopniu przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej młodzieży. Uczniowie zauważyli, że praca w takich placówkach jak ogród botaniczny oprócz tego, że jest potrzebna jest również przyjemna. Na koniec zajęć uczniowie przeszli test znajomości poznanych drzew i wspólnie klasyfikowali drzewa mające zastosowanie w przemyśle drzewnym.


23.09.2011r –w ramach paszportów edukacyjnych, tym razem Ogród Botaniczny UAM odwiedziły klasy liceum profilowanego. Młodzież wzięła udział w warsztatach artystycznych "W ogrodach wyobraźni" oraz w zajęciach dydaktycznych "Drzewa polskich lasów i ich znaczenie ekologiczne". Zajęcia miały taki sam przebieg, jak podczas wyjazdu klas ZSZ 20.09.2011r . Uczniowie w pięknej scenerii ogrodu poznawali tajniki przyrody, a w zaciszu pracowni z dużym zaangażowaniem ćwiczyli metodę zdobienia przedmiotów decoupage. Dopisała pogoda i dobre humory.

Innowacyjni Globalnie - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Fizyki


Dnia 06.12.2011r., w ramach "Paszportów edukacyjnych" odbyliśmy wycieczkę do Planetarium im. Władysława  Dziewulskiego w Toruniu. W wyjeździe  uczestniczyło 39 uczniów i 3 opiekunów z II  Liceum Profilowanego w Pleszewie. Pobyt  w Toruniu rozpoczął się od zajęć dydaktycznych w Sali Orbitarium. Młodzież za pomocą zestawu interaktywnych urządzeń i modeli prześledziła ciekawe zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Uczniowie dowiedzieli się, jaki jest mechanizm powstawania zorzy polarnej, tornada, oceanu chmur oraz co to jest atmosfera planet i ciśnienie atmosferyczne. Dlaczego sygnał wysłany przez sondy kosmiczne dociera do Ziemi z opóźnieniem? Poprzez zabawę, proste eksperymenty w atrakcyjnej formie można było znaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z fizycznymi zjawiskami. Po czterdziestominutowym pobycie w orbitarium udaliśmy się na obiad. Następnym punktem programu było zwiedzanie malowniczego, świątecznie przystrojonego Rynku Staromiejskiego. O godzinie 15.00 wróciliśmy do Planetarium na seans filmowy "GWIAZDA BETLEJEMSKA". Prezentowany tylko w okresie świątecznym film był próbą połączenia tradycji i nauki. Czy Gwiazda Betlejemska jest tylko symbolem Świąt Bożego Narodzenia, czy rzeczywiście świeciła na niebie 20 wieków temu, wskazując Mędrcom drogę do Betlejem? Czy była jednym z obiektów, które nieoczekiwanie pojawiają się na niebie. Film prezentował, w jaki sposób powstają komety oraz inne obiekty, które mogły być "Gwiazdą Betlejemską". Po seansie filmowym, o godzinie 16.10 udaliśmy się w drogę powrotną do Pleszewa.


Dnia 13.12.2011 młodzież klas II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. H Cegielskiego wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Torunia w ramach projektu " Kompetencje kluczowe drogą do kariery"

Pobyt zaczęliśmy od obiadu, a pierwszą atrakcją była wizyta w Żywym Muzeum Piernika. Zapoznaliśmy się z technologią ich wypieku. Mieliśmy możliwość samodzielnego przesiewania mąki, ubijania korzeni w moździerzu oraz dodawania przypraw do ciasta. Każdy z uczniów rozwałkowywał sam ciasto i wykroił swój pierniczek, który na pamiątkę mógł zabrać do domu.

Następnie udaliśmy się do Planetarium, w którym zwiedziliśmy Salę Orbitarium. Tam za pomocą interaktywnych urządzeń i modeli mogliśmy prześledzić ciekawe zjawiska we Wszechświecie (np. jaki jest mechanizm powstawania zorzy polarnej, tornada, co to jest ciśnienie atmosferyczne, dlaczego sygnał wysyłany z sondy kosmicznej dociera do Ziemi z opóźnieniem).

Na koniec pobytu obejrzeliśmy w Planetarium seans filmowy "Gwiazda Betlejemska", który prezentowany jest tylko w okresie świątecznym. Film był próbą połączenia tradycji i nauki. Czy rzeczywiście Gwiazda świeciła na niebie 20 wieków temu? Czy astronomia jest w stanie odkryć jej wszystkie tajemnice? Film pokazał nam jak powstają inne obiekty, które mogły być "Gwiazdą Betlejemską"

Pełni wrażeń i nowych doświadczeń o 15.15 wyruszyliśmy do Pleszewa.


27.03.2012r. w ramach podróży "Innowacyjni globalnie", odbył się wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wyjeździe uczestniczyło 41 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pleszewie oraz 3 opiekunów. Po przybyciu na miejsce uczniowie rozpoczęli zwiedzanie 6 galerii tematycznych. Pierwszą galerię, którą obejrzeli uczniowie to "Świat w ruchu". Dzięki eksponatom uczniowie zobaczyli, że cały otaczający świat jest w nieustannym ruchu. Obserwowali jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło a także, w jaki sposób wprawiane są w ruch np. palce dłoni. Uczniom spodobało się m.in. samodzielne produkowanie prądu elektrycznego oraz powstanie tornada. W galerii "Człowiek i Środowisko" eksponaty pozwoliły zajrzeć w głąb ludzkiego organizmu oraz samodzielnie poznawać otaczający nas świat. Natomiast na Arenie uczniowie mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną i porównać własne osiągnięcia z wynikami dzikich zwierząt. W "Strefie Światła" uczniowie poznali własności światła oraz przeprowadzili doświadczenia ilustrujące różnego rodzaju iluzje optyczne. Mogli również pobawić się w detektywów rozwiązując kryminalne zagadki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się oszukiwanie zmysłu wzroku. Wystawa Korzenie Cywilizacji umożliwiła odbycie podróży od zamierzchłych dziejów po czekającą nas przyszłość, oraz poznanie najważniejszych osiągnięć ludzkiej myśli. Można było wczuć się w rolę budowniczego mostu według projektu Leonarda da Vinci oraz w rolę archeologa używającego robotów podczas wykopalisk. Uczniowie mieli szansę spróbować odczytać naskalne malowidła, a także samodzielnie zagrać m.in. na laserowej harfie. Galeria RE: generacja to wystawa, która rozszerzyła postrzeganie nauki - włączyła ludzkie emocje, odczucia, sympatie lub antypatie, wątpliwości etyczne. W galerii uczniowie zobaczyli 80 multimedialnych i interaktywnych eksponatów. Młodzież eksperymentowała w 4 strefach: Ja (psychologia i życie wewnętrzne), Ja-Ty (relacja dwóch osób, partnerstwo, przyjaźń, miłość, zależność między człowiekiem a nowymi technologiami), Ja-My-Oni (relacje między jednostką a grupą oraz między grupami, zjawiska społeczne), Ja-Świat (jaki wpływ ma na nas współczesny świat i jak my wpływamy na niego). Samodzielnie przeprowadzane eksperymenty w dużym stopniu przyczyniły się do zwiększenia wiadomości i świadomości młodzieży w różnych dziedzinach życia. Uczniowie zauważyli, że nauka przez samodzielne poznawanie, odkrywanie jest bardzo wciągająca, potrzebna oraz przyjemna.


28.03.2012r. w ramach podróży "Innowacyjni globalnie", odbyły się wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wyjeździe uczestniczyło 40 uczniów z II Liceum Profilowanego w Pleszewie. Już na wejściu przywitał nas rozradowany, mówiący robot i wielkie wahadło z 250 kg kulą pokazującą, jak ziemia obraca się wokół własnej osi. Zaintrygowani rozpoczęliśmy wędrówkę po 5 galeriach tematycznych. Pierwszą galerię, którą obejrzeli uczniowie to "Świat w ruchu" Następne galerie to: "Człowiek i Środowisko", "Strefa Światła", "Korzenie Cywilizacji", Galeria RE. Największym zainteresowaniem cieszyła się galeria RE-Generacja, miejsce specjalnie stworzone dla młodzieży. Czekające tam doświadczenia i ciekawostki pozwoliły zgłębić tajniki ludzkiej psychiki.

 Galeria LP


Zobacz galerię

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
ProgreCAD - alternatywa dla AutoCAD
SKS - Szkolny Klub Sportowy
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.