Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

 • Szkoła prowadzona przez specjalistów dla przyszłych specjalistów
 • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
 • Zaufały nam pokolenia - ZSUG
 • W życiu ważne jest co robisz i kim będziesz
 • Zdobądź zawód z przyszłością

Polityka prywatności i warunki użytkowania

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach Polityki Prywatności. Każdego użytkownika niniejszego serwisu internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na serwisie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczniów i użytkowników swojej strony.

Jeśli jednak nie zgadzasz się z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności, prosimy o natychmiastowe opuszczenie niniejszego serwisu.

W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe

 

Administrator Danych Osobowych

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36
tel. +48 62 508 11 55

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług lub towarów)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty szkoły

Podstawa
przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług)
 • prawnie usprawiedliwiony cel (marketing bezpośredni usług własnych)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i  marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
Do czasu zakończenia wykonywania usług lub sprzedaży towarów. W praktyce oznacza to czas do zakończenia współpracy.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do faktury

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
  usług własnych lub towarów oferowanych przez Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie firmy
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie powierza przetwarzania danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym podmiotom  

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE)

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dawid Nogaj, z którym mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: +48 613 070 750 (RODO) lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Warunki użytkowania

Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym ZSUG, zwanym w dalszej treści serwisem, są publikowane dla celów informacyjnych, edukacyjnych oraz poznawczych. Wszelkie dane zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność szkoły lub/i autorów udostępniających te informacje (informacje o autorach lub materiałach żródłowych są zazwyczaj publikowane w stopce lub poprzez odpowiedni odsyłacz). Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile nie jest to stwierdzone inaczej. Udzielenie zgody na publikację treści niniejszego serwisu w części lub w całości nie jest jednoznacze ze zrzeczeniem się praw autorskich do zawartych informacji i wiąże się z koniecznością opublikowania przez autora informacji o pochodzeniu danej treści. W przypadku publikacji elektronicznej otrzymujący zgodę na publikację obowiązany jest do zamieszczenia w części dotyczącej autora, odsyłacza (hiperlinku) do serwisu autora.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:

 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie, oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie, lub serwisach pokrewnych;
 • interpretacji i/lub wykorzystania informacji ogólnych, prawnych i wszelkich innych dostępnych w serwisie;
 • tymczasowego charakteru danych i informacji, które mogą ulec zmianie w procesie kontroli, weryfikacji i korekty przed osiągnięciem ostatecznego kształtu, nie umieszczanego już w niniejszym serwisie internetowym.

Znaki towarowe

Każdorazowo użyte w serwisie znaki towarowe, ich logo lub wymienienie nazwy mają charakter ogólno informacyjny i użyte zostały w celu poinformowania czytelnika o istnieniu firmy bądź wykonywanej przez nią usłudze. W miarę możliwości użyty znak towarowy stanowi odsyłacz (link) do właściwego serwisu, lub usługi którego ten znak lub nazwa dotyczą. Niemniej jednak uprzejmie informujemy, że w wiekszości przypadków są to zastrzeżone znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie elementy stanowiące całość designu niniejszego serwisu internetowego, a w szczególności elementy stanowiące materiał fotograficzny, plastyczny, jak i całość wykonania, podlegają ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

Szkoła nie zezwala, bez wyraźnie udzielonej zgody, na publikację w części lub w całości, elementów treści lub wskazywania na te elementy wraz z ich publikacją na stronach trzecich.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.zsug.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator - Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych, prowadzona pod adresem: ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6171730642, o nadanym numerze REGON: 000256047, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Facebook
 • Youtube
 • Vimeo
 • Google

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu
na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie np. Google: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie lub innych skryptów wspomagających na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie, Javascript lub inne technologie wspomagające.
 • Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z oczekiwaniami działanie serwisu w przypadku używania przez Użytkownika skryptów blokujących działanie integralnych elementów serwisu, oraz stosowania niewspieranych lub nieaktualnych przeglądarek stron WWW. Obowiązek aktualizacji posiadanego oprogramowania oraz wyłącenia mechanizmów blokujących spoczywa na Uzytkowniku.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Klauzula informacyjna RODO

Ostatnia zmiana treści: 8 czerwca 2021 r.

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
mapa serwisu
mapa serwisu
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.