Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

 

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca - Marlena Juszczak

Zastępca Przewodniczącej - Elżbieta Urbaniak

Skarbnik - Ewelina Wojtkowiak

Sekretarz - Iwona Perz


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019

  • INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - Pobierz
  • Broszura informacyjna - Pobierz
  • Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Pobierz
  • Tabela norm uszczerbku na zdrowiu - Pobierz
  • Druk zgłoszenia roszczenia - Pobierz
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
ProgreCAD - alternatywa dla AutoCAD
mapa serwisu