Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018

Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019

Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Publikacja informacji BIP
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie