Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Zarządzenia Dyrektora Szkoły 2015

Zarządzenie Nr 1/K/2015 w sprawie wprowadzenia "Procedury przeprowadzania badań
lekarskich pracowników w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
"

Pobierz Pobierz


Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych
Pobierz


Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie wprowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 planu
nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Pobierz


Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie ustalenia form i zasad kontroli wewnętrznej
w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Pobierz Pobierz


Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Wytworzenie informacji publicznej przeniesionej na nowe oprogramowanie.