Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Zarządzenia Dyrektora Szkoły 2011

Zarządzenie Nr 1/K/2011 w sprawie wprowadzenia w ZSUG w Pleszewie Regulaminu przeprowadzania oceny pracy nauczyciela
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 24.08.201
Pobierz Pobierz Pobierz
Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie wprowadzenia w roku szkolnym 2011/2012 planu nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 31.08.2011
Pobierz Pobierz Pobierz
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie wprowadzenia w roku szkolnym 2011/2012 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 15.09.2011
Pobierz Pobierz Pobierz
Zarządzenie Nr 2/K/2011 w sprawie wdrożenia systemu ocen kwalifikacyjnych oraz wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 28.10.11
Pobierz Pobierz Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Wytworzenie informacji publicznej przeniesionej na nowe oprogramowanie.