Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Szkoły 2008

Zarządzenie nr 1/K/08 w sprawie wprowadzenia "Pisemnego zestawienia zakresu obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy w ZSUG"
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 04.03.2008

PobierzPobierzPobierz

Zarządzenie nr 2/K/08 w sprawie wprowadzenia do stosowania " Procedury naboru pracowników"
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 04.03.2008

PobierzPobierzPobierz

Zarządzenie nr 3/K/08 w spra wie wprowadzenia w ZSUG "Kodeksu etyki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych"
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 04.03.2008

PobierzPobierzPobierz

Aneks do zarządzenie nr 1/K/08 w sprawie wprowadzenia "Pisemnego zestawienia zakresu obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy w ZSUG"
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 16.04.2009

PobierzPobierzPobierz

Zarządzenie nr 4/K/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w ZSUG
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 31.03.2008

PobierzPobierzPobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Wytworzenie informacji publicznej przeniesionej na nowe oprogramowanie.
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie