Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
ul. Poznańska 36, 63-300 PLESZEW
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - bip.gov.pl

Zarządzenia Dyrektora Szkoły 2008

Zarządzenie nr 1/K/08 w sprawie wprowadzenia "Pisemnego zestawienia zakresu obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy w ZSUG"
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 04.03.2008

Pobierz Pobierz Pobierz

Zarządzenie nr 2/K/08 w sprawie wprowadzenia do stosowania " Procedury naboru pracowników"
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 04.03.2008

Pobierz Pobierz Pobierz

Zarządzenie nr 3/K/08 w spra wie wprowadzenia w ZSUG "Kodeksu etyki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych"
Autor dokumentu: Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 04.03.2008

Pobierz Pobierz Pobierz

Aneks do zarządzenie nr 1/K/08 w sprawie wprowadzenia "Pisemnego zestawienia zakresu obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy w ZSUG"
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 16.04.2009

Pobierz Pobierz Pobierz

Zarządzenie nr 4/K/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w ZSUG
Autor dokumentu:
Iwona Kałużna, Data utworzenia dokumentu: 31.03.2008

Pobierz Pobierz Pobierz
Zmiany dokonał: Natalia Witkowska - Redaktor BIP
Powód zmiany: Wytworzenie informacji publicznej przeniesionej na nowe oprogramowanie.