Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej
 • Koronawirus: informacje i zalecenia
 • Szkoła wielu kierunków i wielu możliwości rozwoju osobistego
 • Zaufały nam pokolenia - ZSUG

Procedury i harmonogram konsultacji bezpośrednich

Harmonogram konsultacjiProcedury dla uczniów/nauczycieli uczestniczących w konsultacjach bezpośrednich w ZSUG w Pleszewie:

Uczeń oraz inne osoby biorące udział w konsultacjach:

 

 

 

 1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły pracownik ZSUG dokona kontrolnego pomiaru temperatury, w przypadku podwyższonej temperatury (37° i więcej)- osoba nie zostanie wpuszczona do budynku szkoły.
 3. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w konsultacjach nie może przyjść na konsultacje, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymaga ono pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora oraz podręczników itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani żadnych posiłków.
 7. Osoby, które uczestniczą w dwóch konsultacjach jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnych konsultacji danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (przy zachowaniu odstępu między osobami 1,5m -2 m)
 8. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc w ławkach (konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu- 1 uczeń na jedną ławkę lub w przypadku sal w budynku D zajęte może być co drugie krzesło).
 10. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie konsultacji) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie’
  2. wychodzi do toalety’
  3. kończy pracę i wychodzi z sali lekcyjnej.
 11. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują pracę uczniów, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli).
 12. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do konsultacji indywidualnych w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami i nauczycielami, wynosi 2 m.
 13. W przypadku, korzystania przez uczniów ze sprzętu szkolnego np. podręcznika, tabletu, komputera itp. przed użyciem należy poinformować uczniów o konieczności korzystania z dozownika z płynem dezynfekcyjnym przed skorzystaniem z danego materiału /urządzenia.
 14. Przed rozpoczęciem konsultacji należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi uczniami;
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem/innym uczniem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali oraz na korytarzu szkolnym;
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów, nauczycieli 1,5-2 m
 15. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą przed rozpoczęciem konsultacji oraz po ich zakończeniu. O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem. ( odpowiedzialny za poinformowanie uczniów- wychowawca klasy)
 16. Pakiet sanitarny do swojej sali nauczyciel pobiera z sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem zajęć (maska, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, pakiety informacyjne GIS).
 17. Po zakończonych zajęciach nauczyciel przekazuje niezużyte materiały z pakietu sanitarnego do sekretariatu szkoły.

Załącznik:

 Harmonogram konsultacji

data godzina sala przedmiot i nauczyciel
02.06.2020 r. 08:30-9:30 2 geografia- P. Dziatkiewicz- Kuczkowska
02.06.2020 r. 11:00-12:00 18 j. niemiecki- M. Liskowska
02.06.2020 r. 14:00-15:00 1 tpz stolarz- M. Żarnowski
02.06.2020 r. 11:00-13:00 12 matematyka- P. Liskowski
      tpz ślusarz - P. Liskowski
03.06.2020 r. 09:00-11:00 7 matematyka- M. Karczewska
03.06.2020 r. 11:30-13:30 4 j. polski- V. Ryżek
03.06.2020 r. 14:00-15:00 5 tpz mech. poj. sam.- I. Pera
04.06.2020 r. 11:00-13:00 12 matematyka- P. Liskowski
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
ProgreCAD - alternatywa dla AutoCAD
SKS - Szkolny Klub Sportowy
mapa serwisu

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tę stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Akceptuję.