Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych

w Pleszewie

Oferty pracy 2019Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Konkurs klasowy - „Niepodległa – przystanek Pleszew”

niepodlegla przystanek pleszewCelm konkursu jest włączenie jak największej grupy uczniów oraz ich rodzin w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zachęcenie uczniów do podejmowania działań upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz utrwalenie pamięci o postaciach i wydarzeniach, które 100 lat temu przyczyniły się do odrodzenia państwa polskiego, kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, pogłębianie poczucia przywiązania do Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć, rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy w zespole, pobudzenie inspiracji i inwencji twórczej, integracja klasy i całej społeczności szkolnej, kształtowanie i promowanie współczesnych postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości, niepodległości oraz tradycji narodowych, uzmysłowienie i określenie wartości niepodległości, jak odbierana była przed stu laty, a jak postrzegana jest teraz, zainteresowanie młodzieży tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową Polski;, szerzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów, propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.

 

konkurs ja moja rodzina plakat

Konkurs klasowy – realizowane w ramach projektu edukacyjnego

„Niepodległa – przystanek Pleszew”

1. Cel konkursu:

- włączenie jak największej grupy uczniów oraz ich rodzin w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości;

- zachęcenie uczniów do podejmowania działań upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz utrwalenie pamięci o postaciach i wydarzeniach, które 100 lat temu przyczyniły się do odrodzenia państwa polskiego;

- kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych,

- pogłębianie poczucia przywiązania do Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć;

- rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy w zespole, pobudzenie inspiracji i inwencji twórczej;

- integracja klasy i całej społeczności szkolnej;

- kształtowanie i promowanie współczesnych postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości, niepodległości oraz tradycji narodowych,

- uzmysłowienie i określenie wartości niepodległości, jak odbierana była przed stu laty, a jak postrzegana jest teraz;

- zainteresowanie młodzieży tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową Polski;

-szerzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów,

-propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.

2. Czas trwania konkursu: wrzesień – październik 2018 r.

3. Adresaci konkursu: klasy I, II i III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie:

4. Zadania konkursowe to przygotowanie:

a) Alfabetu Niepodległości – alfabetycznego zapisu najważniejszych postaci, pojęć i wydarzeń z przed 100 lat, związanych z walką o niepodległość Polaków,

b) Kodeksu Współczesnego Patrioty – zapisu zasad, którymi powinien – zdaniem uczniów, kierować się współczesny patriota.

c) Oryginalnego stroju z elementami barw narodowych biało - czerwonych.

5. Format pracy (pp a i b): plakat, może on być wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Organizator prosi by nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

6. Kryteria oceny prac:

- rzetelność przestawionych informacji,

- staranność wykonania,

- zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,

- pomysłowość i stopień trudności,

- oryginalność i kreatywność w zakresie przedstawienia tematu,

- formę estetyczną pracy,

- walory edukacyjne i artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika).

7. Kryteria oceny stroju:

- szacunek dla symboli narodowych,

- staranność wykonania i formę estetyczną pracy,

- zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,

- pomysłowość i stopień trudności,

- oryginalność i kreatywność w zakresie przedstawienia tematu,

- walory edukacyjne i artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika).

8. Każda z klas może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace należy zgłaszać do P. Robert Kuźduba lub do sekretariatu szkoły.

9. Do każdej pracy powinna być załączona na odwrotnej stronie tzw. metryczka tj. informacja zawierająca następujące dane: nazwę klasy, imię i nazwisko wychowawcy klasy.

10. Prace konkursowe spełniające wymogi regulaminu poddane zostaną ocenie przez Członków Komisji Konkursowej wybranej przez Organizatora. Komisja wybierze trzy najlepsze prace w kategorii nagrody oraz prace w kategorii wyróżnienia.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 13.11.2018r. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplom-podziękowanie za udział w konkursie. Natomiast zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi Organizator konkursu. Wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi podczas uroczystej gali w listopadzie 2018r., o czym laureaci zostaną poinformowani przez swojego wychowawcę.

12. Uwagi końcowe:

a) Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

b) Przystępując do konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na:

- przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów,

- nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej Uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji konkursu oraz działalności Organizatora.

c) Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczny Dziennik Lekcyjny ZSUG Pleszew
Powiat Pleszewski
Okręgowa Konisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Microsoft School
ProgreCAD - alternatywa dla AutoCAD
mapa serwisu

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES (Ciasteczka)

Serwis internetowy ZSUG używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem. Czytaj więcej…

Zrozumiałem