Szukaj w serwisie:
 
Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych
ul. Poznańska 36
63-300 Pleszew
tel. 62 508-11-55
tel. kom 728 912 215
fax. 62 508-11-55
Odbiorca:
Imie i Nazwisko:
Adres email:
Treść informacji:
 

UWAGA !!!
Niniejszy formularz korespondencyjny służy wyłącznie do przesyłania opinii, zapytań i składania wniosków o charakterze ogólnym. Wnioski wymagające stosownych formularzy i podpisów muszą zostać złożone na odrębnych zasadach a niniejszy formularz nie stanowi podstawy do wszczęcia postepowania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym, a szczególności zabrania się przesyłania e-maili nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki lub ukryto źródło pochodzenia listu.


XHTML 1.0 Valid Partnet - Twój Partner WWW Internecie