Szukaj w serwisie:
 

Szkoły dla dorosłych 
 
 
Proszę pamiętać, że aktualne plany oraz terminarze są wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole!
 
 
 
 
 
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne - 3-letnie

Nauka po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej trwa trzy lata (6 semestrów).
Nauka po zasadniczej szkole zawodowej trwa dwa lata (4 semestry).  Po zakończeniu nauki w liceum słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i może przystąpić do egzaminu maturalnego w naszej szkole. Liceum (zaoczne) prowadzi zajęcia w systemie weekendowym – piątek (po południu), sobota, 2 razy w miesiącu. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
   
 
 
Opiekunowie klas

2A LOZ

     M. Liskowska 

2B LOZ

     M. Rzepka

3A LOZ

     M. Karczewska
 

   
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 - opiekun medyczny- zaoczna

Nauka po szkole średniej lub ponadgimnazjalnej. Trwa jeden rok (2 semestry- opiekun medyczny) lub dwa lata (4 semestry- technik rachunkowości). Po zakończeniu nauki słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i może przystąpić do egzaminu zawodowego w naszej szkole.  Szkoła policealna (zaoczna) prowadzi zajęcia w systemie weekendowym – piątek (po południu), sobota, 2 razy w miesiącu. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.
    
       
 
 
Opiekunowie klas

 1 OM    

              I. Mikstacka-Mikuła 
 
   
 

 


 
 
Kliknij, aby przejsc na poczatek artykulu Wydrukuj ten artykul

XHTML 1.0 Valid Partnet - Twój Partner WWW Internecie