Szukaj w serwisie:
 

Polityka prywatności Serwisu ZSUG w Pleszewie

Ogólne zasady

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach Polityki Prywatności. Każdego użytkownika niniejszego serwisu internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na serwisie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczniów i użytkowników swojej strony.

Jeśli jednak nie zgadzasz się z aktualnie obowiązującą Polityką Prywatności, prosimy o natychmiastowe opuszczenie niniejszego serwisu.

.Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu zsug.pleszew.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane podawane są dobrowolnie. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Jednoczesnie uprzejmie informujemy, że dane takie jak Imie i Nazwisko, adres email, adres zamieszkania, lub inne dane podane dobrowolnie przez uzytkownika serwisu, podlegają najwyższej ochronie i przetwarzane są wyłącznie w taki sposób jaki jest wymagany do skutecznego roztrzygnięcia kwesti zawartych w formularzach.

Automatyczne zbieranie danych

Automatycznie rejestrujemy tylko niektóre z danych, które są standardowo wysyłane przez przeglądarkę przy pobieraniu stron WWW. Są to: numer IP komputera, z którego korzysta użytkownik serwisu, typ stosowanej przez niego przeglądarki, i czas korzystania z serwisu.

Księga Gości

Dane przesłane przez użytkownika do Księgi Gości, podlegają udostępnieniu do publicznej wiadomości odwiedzających za wyjątkiem adresu email wpisującego, który pozostaje do wglądu wyłącznie redakcji serwisu.

Kliknij, aby przejsc na poczatek artykulu Wydrukuj ten artykul

XHTML 1.0 Valid Partnet - Twój Partner WWW Internecie