Szukaj w serwisie:
 

O nas

Siedziba placówki 
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
ul. Poznańska 36
63-300 Pleszew
województwo wielkopolskie 

telefon (062) 508 11 55
tel. budynek D +48 62 508 00 52
tel.kom. 728912215

 
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:  Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Oddział zamiejscowy Kalisz

e-mail: 

zsug.pleszew@wp.pl

sekretariat@zsug.pleszew.pl

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 14:00 
 

Dyrektor  mgr Iwona Kałużna 

Zastępcy dyrektora: 

mgr inż. Piotr Liskowski

 

W razie nagłych wypadków do dyspozycji uczniów naszej szkoły jest fachowy personel medyczny.

 

PIELĘGNIARKA Bożena Werdyn 

 • poniedziałek 7:30 -15:00 
 • wtorek 7:30 -15:00 
 • środa 7:30 -15:00
 • czwartek 14:00-15:00
 • piątek 7:30 -15:00

Pielęgniarka szkolna pracuje na terenie szkoły w gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i pomocy przed lekarskiej. 
Pełni główną rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami. Zapewnia uczniom prawo do prywatności, intymności w poszanowaniu godności osobistej oraz zachowaniu tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
Wykonuje testy przesiewowe u uczniów i kieruje postępowaniem po przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testów. Przygotowuje do profilaktycznych badań lekarskich oraz analizuje wyniki badań.
Przekazuje informacje o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego.
Uczestniczy w prowadzeniu edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców.
Udziela uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
Współpracuje z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego w zdrowiu uczniów i pracowników. 

Jednocześnie nad bieżącymi problemami uczniów czuwa szkolny pedagog.

PEDAGOG mgr Dorota Stacherska

   
 • poniedziałek 8:00 - 14:00
 • wtorek 8:00 - 14:00 
 • środa 8:00 - 14:00
 • czwartek 8:00 - 14:00
 • piątek 8:00 - 14:00 
Kliknij, aby przejsc na poczatek artykulu Wydrukuj ten artykul

XHTML 1.0 Valid Partnet - Twój Partner WWW Internecie