Szukaj w serwisie:
 

Szkoła dziś

Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych

To jedyna szkoła z ponad 130 letnimi tradycjami, kształcąca w rzemiośle i handlu na Ziemi pleszewskiej. Przez lata szkoła rozwijała się i unowocześniała, by stać się dzisiaj szkołą dobrze wyposażoną, z salą gimnastyczną, zewnętrznymi boiskami Orlik, przestronną biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacji dostępnym dla uczniów, z profesjonalnymi pracowniami językowymi, z wyposażonymi w nowoczesny sprzęt pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do sieci, z nowoczesnymi pracowniami kształcenia zawodowego, z odnowioną bazą lokalową, zmodernizowaną i na miarę możliwości nowoczesną. Stworzone przez lata warunki sprzyjają nauce, ale pamiętać należy , że klimat tej szkoły tworzą ludzie, a przede wszystkim nauczyciele. Kadra pedagogiczna jest grupą wykształconą, stale rozwijającą swoje kompetencje, a swoją postawą, zaangażowaniem oraz twórczym talentem pedagogicznym przyczyniają się do dzisiejszych sukcesów Szkoły. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj- przyjazną, nowoczesną i otwartą na zmiany. Dlatego w minionych latach odnosiliśmy wspólnie wiele różnorodnych sukcesów, do najważniejszych zaliczyć trzeba aktywny udział naszej młodzieży w następujących projektach i przedsięwzięciach:

Wykaz realizowanych przez ZSUG projektów z wykorzystaniem środków UE w latach 2006- 2016

1_3

Głównym celem naszych wspólnych działań jest edukacja skierowana na rozwój ucznia, która zajmuje się nim samym, a nie tylko tym, co powinien umieć i jakie umiejętności powinien posiadać. U nas nikt się nie nudzi! W ZSUG wyzwalamy uczniowską wyobraźnię i zdolność do improwizacji. Uczniowie mogą spotykać się, rywalizować ze sobą, wymieniać swoje doświadczenia, zawiązywać przyjaźnie. Dzięki determinacji i talentowi zdobywają również liczne wyróżnienia i nagrody.

Laureaci i finaliści Konkursów na poziomie ogólnopolskim

2_3

Uczniowie wyróżnieni srebrnymi i brązowymi medalami Hipolita

3_2

Absolwenci wyróżnieni otrzymaniem stypendium lub nagród

4_1

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 1998 – 2015

5 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

6

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w latach 2001-2003

7

Stypendium Starosty Pleszewskiego

Nagrody Dyrektora Szkoły w latach 2004 – 2014

W naszej szkole będziesz mógł nieodpłatnie wyjechać za granicę! Już ponad 10 lat wspracujemy z Berufsförderungszentrum z Gütersloh oraz z: Bildungszentrum für das Hotel - und Gaststättengewerbe Ostharz GmbH z miejscowości Quedlinburg, Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit in Leipzig e.V. Berufsbildungszentrum z Borna oraz z Umbria Training Center z Schegino, a od 2013 roku również z Liceum Zawodowym w Stebniku na Ukrainie.( Już ponad 150 osób uzyskało Certyfikat EUROPASS potwierdzający zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych o wymiarze europejskim.)

Wszystkie wyjazdy zagraniczne służyły i nadal będą służyć rozwojowi naszych uczniów. Dzięki tym wyjazdom uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności językowych w autentycznych sytuacjach życiowych, co służy wzmocnieniu motywacji do nauki języka niemieckiego. Udział w stażach zagranicznych podnosi też kompetencje zawodowe naszych uczniów na rynku pracy. Dzięki kontaktom zagranicznym uczniowie poznają geografię, kulturę i politykę Niemiec oraz nawiązują trwające latami przyjaźnie.

W myśl zasady, że „człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu”- Samorząd Uczniowski, wspólnie z wolontariuszami, włącza się na bieżąco w różnorodne akcje i projekty o charakterze ogólnopolskim. „Aktywny Samorząd”, „Pomóżmy razem”, „Dzień Tolerancji”, „Akcje Honorowego Krwiodawstwa”, „ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, itp.- to tylko nieliczne z wielu przeprowadzonych skutecznie akcji.

„Ekolodzy” z naszej szkoły dzielnie propagują idee ochrony przyrody. Organizują akcje sprzątania świata, spływy kajakowe, czy corocznie – biwaki, rajdy i inne przedsięwzięcia, kształtujące umiejętności i postawy warunkujące podejmowanie skutecznych działań wobec pojawiających się dla środowiska zagrożeń.

Dla młodzieży uczącej się zawodu również nie brakuje pola do popisu: każdego roku realizują się w projekcie „Dzień Przedsiębiorczości”. Nie tylko bawią się, ale przede wszystkim uczą, podczas „Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła”. Piekarze, cukiernicy, kucharz, wędliniarze, fryzjerzy, mechanicy, dekarze rywalizują z najlepszymi w województwie i kraju. Pozostali uczniowie w zależności od posiadanych talentów sukcesami znaczą swój ślad, w różnorodnych konkursach plastycznych, sportowych, recytatorskich, historycznych.

Wszystkie nasze działania dokumentują i zatrzymują w kadrze uczniowie z zacięciem fotoreporterskim. Pod fachową opieką, przy użyciu profesjonalnego sprzętu i oprogramowania, fotografują miasto i jego okolice, uroczystości i nasze codzienne szkolne życie, organizują wystawy prac, uczestniczą w plenerach, a efekty ich działalności możecie podziwiać na naszej stronie internetowej www.zsug.pl oraz w przygotowanych broszurach i innych materiałach reklamowych szkoły.

Dlaczego ZSUG?

• Współpraca z zagranicą - nieodpłatna,
• Bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej,
• Możliwość uzyskania w szkole zawodowej tytułu czeladnika
• Możliwość uzyskania kwalifikacji potwierdzonych EUROPASS,
• Nowocześnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego,
• Hala sportowa i boiska Orlik,
• Pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu ze wszystkich sal,
• Profesjonalne pracownie językowe,
• Bogaty księgozbiór,
• Ponad 130-letnia tradycja,
• Szkoła przyjazna, otwarta i bezpieczna,
• Bardzo dobra atmosfera, dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,

Różnorodna oferta kształcenia w naszej szkole przedstawia wiele możliwości wyboru dalszej edukacji, gwarantując każdemu kontynuację nauki po wszystkich etapach kształcenia.

Kliknij, aby przejsc na poczatek artykulu Wydrukuj ten artykul

XHTML 1.0 Valid Partnet - Twój Partner WWW Internecie