Szukaj w serwisie:
 
BUDUJEMY NASZĄ SZKOŁĘ
Jednym z pierwszych zadań projektowych było przygotowanie stoiska budowlano - montażowego i zadania konkursowych realizowanych podczas V Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła. Na przygotowanej tablicy montażowej uczestnicy konkursu musieli między innymi, podłączyć przewody od podgrzewacza, ustawić zawór trójdrożny na maksymalną pracę, czy zamontować baterię. Przed startem każdy uczestnik był szczegółowo instruowany. Dziesięciu zwycięzców, z najlepszymi czasami, zostało nagrodzonych upominkami. Stoiska konkursowo- wystawowe odwiedzili uczniowie wraz z opiekunami, przedsiębiorcy, zaproszeni goście, radio, telewizja i przedstawiciele lokalnej prasy (łącznie około 1800 osób). Rozpoczęły się także zajęcia matematyczne mające na celu przypomnienie, uzupełnienie i poszerzenie wiadomości, niezbędnych w dalszej pracy nad zadaniem projektowym. Uczniowie poznali twierdzenie Talesa i utrwalili pojęcie skali, nauczyli się dzielić konstrukcyjnie odcinek na części oraz stosować twierdzenie Talesa w zagadnieniach życia codziennego.
Powrót

XHTML 1.0 Valid Partnet - Twój Partner WWW Internecie